Czasopismo

Kalendarz biblijny 2017/2018

"Podróże z Biblią"

„Pierwsi na Syjonie”

70 lat państwa Izrael

Wydawnictwo „Straż”, Białogard 2017

Przez blisko dwa tysiące lat Żydzi błąkali się po różnych krajach bez prawa powrotu do ziemi, w której wcześniej mieszkali przez ponad tysiąc lat, a którą jeszcze wcześniej Bóg obiecał dać w posiadanie Abrahamowi i jego potomstwu. Dzisiaj w państwie Izrael, które właśnie świętuje 70. rocznicę swojego powstania, jest ponad 6 mln Żydów i dodatkowo 2 mln obywateli innych narodowości i religii. Trudno byłoby zaprzeczyć prostym faktom świadczącym o tym, że los Izraela się odmienił. Spustoszone miasta zostały odbudowane i zaludnione. Nasadzono winnice, w których produkuje się najlepsze wina. Założone zostały sady i ogrody, których owoce jedzą nie tylko Izraelczycy, ale także ludzie na całym świecie. Odrodzenie narodu i państwa Izraela stało się niezaprzeczalnym faktem.

Bóg realizuje swe zamierzenia przy użyciu cudownej i niewidzialnej mocy. Posługuje się jednak ludźmi. Niezliczone litry potu i krwi pojedynczych ludzi użyźniły tę ziemię, tak by stała się znów urodzajną, tętniącą życiem krainą. Nawet przy okazji tak znamiennej rocznicy nie sposób oddać szacunek każdemu z nich. Mimo że bez wątpienia wszyscy zostali odnotowani w księdze Bożej pamięci, na kartach naszego kalendarza postanowiliśmy wspomnieć tych najbardziej charakterystycznych, trzynastu pierwszych na Syjonie, których idee i czyny sprawiały, że na pustyniach wytryskały duchowe źródła, a na bezwodnych stepach zakwitały cudowne kwiaty, przynosząc owoce życia dla przyszłych pokoleń ich mieszkańców.

Nasz kalendarz ma trzynaście kart i będzie można z niego korzystać już we wrześniu tego roku. W krajach, w których mieszkamy, kalendarze zmienia się na przełomie grudnia i stycznia, gdyż taką rachubę czasu wymyślił kiedyś rzymski cesarz. W Biblii jednak rok kończy się jesienią, kiedy z pól zbierane są ostatnie plony (2 Mojż. 34:22 – święto zbiorów przy końcu roku). Zaczynamy więc naszą podróż we wrześniu, gdy kończy się jeden biblijny rok, i kończymy we wrześniu, przy końcu następnego. W kalendarium na kolorowo zaznaczone są święta i wolne dni obowiązujące w Polsce oraz święta i daty kalendarza biblijnego.

kalendarz-2017-18