Czasopismo

Broszura “Pokarm dla myślących chrześcijan”

W 1881 roku br. Russell opublikował 166-stronicową broszurę pt. “Food For Thinking Christians”. Było to specjalne, wrześniowe wydanie czasopisma Zion’s Watch Tower. W Przedrukach (Reprints) tekst broszury zamieszczony został na stronach R-250 do R-285. W późniejszych latach Autor przypisywał tej publikacji historyczne znaczenie. W III tomie “Wykładów Pisma Świętego” na str. 367 wymienia on trzy powody, dla których uważa, że było to znamienne wydarzenie: 1) szybkie i szerokie rozpowszechnienie 1,4 mln egz. tej broszury, 2) sposób jej finansowania oraz 3) wyrażony w niej nieznany wcześniej wśród chrześcijan pogląd o różnicy między “powołaniem Kościoła Wieku Ewangelii a łaską restytucji dla świata”. W VI części tej broszury br. Russell zawarł opis do zamieszczonego w niej Wykresu Planu Wieków. W zasadniczych zarysach rysunek ten nie został już zmieniony aż do końca jego misji. Napisany w 1886 I tom “Wykładów Pisma  Świętego” pt. “Boski Plan Wieków” również zawiera opis Wykresu, ale niektóre elementy graficzne nie zostały tam już objaśnione. Widocznie Autor uznał, że wszyscy zainteresowani posiadają już Wykres z legendą opublikowaną w broszurze “Pokarm dla myślących chrześcijan”.

Food For Thinking Christians, 1881 r.

Broszura “Pokarm dla myślących chrześcijan”, o ile nam wiadomo, nigdy wcześniej nie była wydana po polsku. Najwidoczniej bracia udostępniający nam angielską literaturę br. Russella uznali, zgodnie z jego późniejszym życzeniem, że I tom “Wykładów Pisma Świętego” dokładniej i bardziej wyczerpująco omawia zagadnienia opisane w owej pionierskiej broszurze z 1881 roku. Mając jednak na uwadze historyczne znaczenie tej publikacji, wydaje nam się, że zapoznanie się z jej treścią będzie pożyteczne dla każdego myślącego chrześcijanina. Zachęcamy wszystkich naszych Czytelników do przeczytania tej interesującej pozycji.

Przedmowa do polskiego wydania

Broszura “Pokarm dla myślących chrześcijan” została wydana w 1881 roku i rozprowadzona w nakładzie 1,4 mln egzemplarzy. Później, w roku 1901 z woli Autora nie była ona już więcej drukowana i została zastąpiona I tomem “Wykładów Pisma Świętego”. Jednak jeszcze w roku 1890, w III tomie tej serii Autor napisał:

“W ciągu ostatnich sześciu miesięcy 1881 roku została wydana i rozpowszechniona 166-stronicowa książka pt. “Pokarm dla myślących chrześcijan”. Jej nakład wynosił 1,4 mln egzemplarzy i rozszedł się w całości w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Mamy trzy powody, aby uważać, że pojawienie się tej książki i jej szerokie i szybkie rozpowszechnienie były co najmniej znamiennym wydarzeniem: (1) Zdaje się, że żadna inna książka nie została rozpowszechniona w tak wielkiej ilości egzemplarzy w tak krótkim czasie, czy też takimi metodami. Była ona rozdawana bezpłatnie przed wejściami do kościołów we wszystkich większych miastach Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Prace te wykonywali roznosiciele z District Messenger Service [Regionalna Służba Posłannicza] przez trzy kolejne niedziele. Do mniejszych miejscowości była ona rozsyłana. (2) Pieniądze potrzebne na pokrycie tych wydatków (42 tys. dolarów) zostały ofiarowane dobrowolnie, bez specjalnie zorganizowanej kwesty. (3) Była to, na ile jest nam wiadomo, pierwsza z kiedykolwiek opublikowanych książek, w której uczyniono wyraźną różnicę między wysokim powołaniem do Kościoła Wieku Ewangelii a łaską restytucji dla świata w ogólności” (“Przyjdź Królestwo Twoje”, str. 367).

Mimo, że niektóre poglądy o pomniejszym znaczeniu wyrażone w “Pokarmie dla myślących chrześcijan” były później przez Autora formułowane nieco inaczej, wydało nam się pożytecznym udostępnić polskiemu czytelnikowi tę wyjątkową w swym znaczeniu książeczkę, z nadzieją, że jeszcze niejedno ziarno prawdy może zostać posiane we wrażliwych i uważnych sercach współczesnych “myślących chrześcijan”. Życzymy pożytecznej i błogosławionej przez Boga lektury.

Treść broszury:

 1. Dlaczego zło zostało dozwolone?
 2. Dlaczego nastąpi wtóre przyjście?
 3. W jaki sposób Chrystus przyjdzie?
 4. Dzień sądu.
 5. Chrystus Boży.
 6. Plan Wieków.
 7. Zmartwychwstanie.
 8. Wąska droga do życia.
 9. Trzy wielkie przymierza.
 10. Objaśnienie niektórych wersetów często błędnie rozumianych.
 11. Obliczając koszty. Ile byście dali?

Wyjątki z niektórych listów do Watch Tower na temat broszury “Pokarm dla myślących chrześcijan”

“Uważnie przeczytałem waszą książeczką ‘Pokarm dla myślących chrześcijan’. Wzbudziła ona moje wielkie zainteresowanie i była dla mnie pożyteczna. Jestem misjonarzem i studentem teologii ostatniego semestru moich studiów. Bardzo pragnąłbym głosić te wspaniałe zagadnienia, które zostały tak umiejętnie opracowane w tej broszurze. Byłbym zobowiązany, gdybym mógł otrzymać nieco więcej kopii, powiedzmy 40...”

Edynburg, Szkocja, styczeń 1882, R-312

 

“Z wielką przyjemnością przeczytałem książeczkę ‘Pokarm dla myślących chrześcijan’. Jestem dogłębnie wdzięczny za sposób, w jaki objaśniacie w niej liczne najtrudniejsze zagadnienia teologiczne. Bóg w Jego nieskończonej dobroci musiał otworzyć wasze oczy, by mogły ujrzeć te cudowne rzeczy Jego Boskiego planu. Jestem szczęśliwy, że dożyłem tego dnia.”

Nottingham, Anglia, luty 1882, R-325

 

“Uważnie i po wielokroć przeczytałem ‘Pokarm dla myślących chrześcijan’. Jestem pod wrażeniem zdrowego rozsądku prezentowanych tam poglądów. Jestem ‘nawróconym nauczycielem żydowskim’. Pracowałem w niezależny sposób między moimi ‘braćmi według ciała’. Mocno wierzę, że wiele dobrego może być dokonane między ludźmi, z którymi mam na co dzień do czynienia, poprzez rozpowszechnianie tej wspaniałej i jasnej biblijnej Prawdy.”

Baltimore, Md, marzec 1883, R-451

 

“Otrzymałem ‘Pokarm dla myślących chrześcijan’ i muszę wyznać, że nigdy w moim życiu nie czytałem żadnej książki z taką rozkoszą. ‘Chwała Bogu, od którego wszystkie błogosławieństwa  płyną.’ Otrzymałem z niej takie błogosławieństwo, że czułem się, jakby to było moje nowe nawrócenie. Nie umiem tego opisać, w jaki sposób dusza moja napełniona została zachwytem i dziękczynieniem dla Boga. Jestem przekonany, że będzie ona także błogosławieństwem dla wszystkich, którzy ją przeczytają.”

Hamilton, Szkocja, listopad 1883, R-549

 

“Około 28 lat temu zacząłem czytać Biblię i głosiłem ją przez 12 lat. Nigdy jednak nie zrozumiałem jej tak jasno i wyraźnie jak teraz, gdy przeczytałem ‘Pokarm dla myślących chrześcijan’. Byłbym bardzo zobowiązany, gdybym mógł otrzymać większą ilość egzemplarzy.”

Liberia, Afryka, grudzień 1884, R-720

 

“Zakończyłem właśnie czytanie wydanej przez was broszury ‘Pokarm dla myślących chrześcijan’. Bardzo mnie zainteresowały tematy w niej poruszane. Chciałbym dowiadywać się coraz więcej o tych cennych prawdach. Choć jestem duchownym, to studiując tę broszurę często zdawałem sobie sprawę z prawdziwości słów: ‘zawsze się uczą i nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą’.”

Newton, Teksas, marzec 1885, R-731

 

“Jakiś czas temu otrzymałem Watch Tower oraz ‘Pokarm dla myślących chrześcijan’ i muszę wyznać, że moje dawne wierzenia zostały we wspaniały sposób naruszone. Będąc przez 16 lat metodystycznym kaznodzieją, a obecnie pastorem małego kościoła kongregacjonalnego, wchłaniałem oczywiście i podtrzymywałem wszystko, co zwie się ortodoksją. Brzydzę się jednak sekciarstwem, ciasnotą i tyranią, tytularnym duchowieństwem, które panuje nad dziedzictwem Pańskim. Teraz zaś piję ze źródła wszelkiej prawdy, a zatem jestem teologiem Nowego Testamentu, niezależnym od filozofii chrześcijańskich wyznań wiary i przestarzałej scholastyki. Nauka o ‘restytucji’ jest dla mnie bardzo atrakcyjna i wyjaśnia wiele trudności, które obciążały mój umysł. Pragnę jednak więcej światła. Jestem jak małe dziecko, skłonne do uczenia się i zgłodniałe prawdy.”

Kalifornia, grudzień 1885, R-808

 

“Miałem szczęście otrzymać ‘Pokarm dla myślących chrześcijan’ i dokonał on we mnie tego, co starałem się osiągnąć przez pięćdziesiąt lat, gdy trudziłem się i biedziłem prawie już się zniechęcając. Teraz po przeczytaniu tej błogosławionej książeczki nie mogę usiedzieć. Choć jestem bardzo biedny, chętnie spędziłbym kolejnych pięćdziesiąt lat, o ile Pan by sobie życzył, na rozpowszechnianiu tej dobrej nowiny.”

Nicholas, czerwiec 1886, R-854