Czasopismo

Podsumowanie działalności

 


PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W 1908 ROKU

Listy otrzymane ..........................................
Listy wysłane ..............................................
75.569
61.573
Wykłady Pisma Świętego wysłane –
wszystkie tomy, we wszystkich językach ........
Średnia dzienna ...........................................

728.474
2.372
Broszury darmowe .......................................
Watch Tower darmowo .................................
Kazania w gazetach, około .............................
Powyższe w standardowych
stronach broszurowych .................................
7.686.500
445.000
11.500.000

308.000.000
Usługujący pielgrzymi .................................
Łącznie przebyte mile ...................................
Zebrania publiczne .......................................
Spotkania domowe .......................................
47
235.750
2.527
6.077

[ok.380 tys. km]RAPORT FINANSOWY

Pozostało z roku 1907 ...................................
Fundusz „Dobre Nadzieje” 1908 r. .................
Łącznie .......................................................
$ 9.260,42
$ 93.994,26
$ 103.254,68WYDATKI NA MISJACH ZAGRANICZNYCH

Wielka Brytania ..........................................
Australia i Azja ...........................................
Niemcy ......................................................
Skandynawia ..............................................
Jamajka .....................................................
Szwajcaria, Francja, Włochy ........................
Afryka ........................................................
Chiny .........................................................
Łącznie .......................................................
Wydatki na broszury, przesyłki, itp ...............
$ 2.789,32
$ 2.945,89
$ 9.826,41
$ 3.583,67
$ 1.794,73
$ 232,95
$ 1.704,84
$ 232,85
$ 23.110,66
$ 34.468,72
Wydatki na służbę pielgrzymią, konwencje, itp
$ 20.074,96
Nieruchomość na Brooklynie .........................
Łącznie ........................................................
$ 17.500,00
$ 95.154,34
Pozostaje na rok 1909 ...................................
$ 8.100,34

[Siła nabywcza dolara była ok. 20-krotnie wyższa niż obecnie.]

 

Zion's Watch Tower, 15 grudnia 1908, R-4295

Poprzednia strona Następna strona