Czasopismo

Cichość, dobrotliwość, cierpliwość, charakter

Staranie się o powyżej wymienione elementy ducha Pańskiego jest obecnie dla Kościoła ważniejsze niż kiedykolwiek. W czasie, gdy Przeciwnik ma szczególne możliwości działania, ponieważ znajdujemy się w „godzinie pokuszenia, która przyszła na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi”, każdy żołnierz Chrystusa winien być bardziej czujny niż kiedykolwiek. Postawmy jednak charakter i zasady na pierwszym miejscu, a dopiero potem cierpliwość, dobrotliwość i cichość. Tak jak pisze św. Paweł do Tymoteusza: „Który by w cichości nauczał tych, którzy się sprzeciwiają” [2 Tym. 2:25].

Nasza miłość dla braci, sprzęgnięta z wiedzą o powadze sprawdzianu, któremu są poddawani, dostarczy nam koniecznej motywacji do praktykowania i kultywowania wymienionych przymiotów. Pamiętajmy, że owa godzina pokuszenia dotyczy nas w równym stopniu, co ich. Sprawdzianem dla niektórych mogą być fałszywe nauki. Dla innych stanowczość i charakter w odniesieniu do błędu lub też miłość do braci i dobrotliwość, w której będą oni starali się uczynić wszystko, co w ich mocy, by ratować innych, nawet jeśli zadanie to będzie się wydawać niemożliwe – Hebr. 6:3.

Jeśli brakuje nam miłości, to zawodzimy w najważniejszej ze wszystkich sprawie. To dlatego jest tak ważne dla nas wszystkich, byśmy zajęli właściwe stanowisko po stronie słuszności i przeciwko złu, jednak z miłością, uprzejmie i stanowczo. Na przykład w sprawie Ślubu [Panu, zob. „Manna” – przyp. red.]. Jest to jak najbardziej na miejscu, by tłumaczyć, że jest on biblijny, by wykazywać, że każdy z jego elementów jest w zupełnej zgodzie z naukami Biblii oraz wskazywać na płynące z niego korzyści i błogosławieństwa dla naszych serc. Nie byłoby jednak słuszne czynić cokolwiek więcej ponad to. Resztę pozostawmy Panu, by On zadziałał przez swego ducha i swoją opatrzność. Ślub [Panu, zob. „Manna” – przyp. red.] można złożyć tylko dobrowolnie, inaczej traci on znaczenie w oczach Bożych. Nie pozwólcie, by Ślub lub jakiekolwiek inne dobrowolne przedsięwzięcie spowodowało podziały między braćmi. Jeśli by podział nastąpił z innego powodu, to byłoby to coś innego. Musimy czynić wszystko, co w naszej mocy, by zachować „jedność ducha w związce pokoju” [Efezj. 4:3].

The Watch Tower, 1 maja 1909, R-4391

Poprzednia strona Następna strona