Czasopismo

Polskie akcenty w Watch Tower

[Niektóre podtytuły zostały dodane przez Redakcję.
Wytłuszczenia również pochodzą od Redakcji.]

LIST OD BRATA ANTOSZEWSKIEGO (1891)

Chicago

Drodzy bracia z [Watch] TOWER, jestem wielce uradowany, że „Brzask Tysiąclecia” [Wykłady Pisma Świętego – przyp. red.] dostał się do mych rąk. Przeczytałem go [dwa tomy – przyp. red.] z uwagą i jestem przekonany, że przedstawia Prawdę. Urodziłem się i wychowałem w kraju katolickim, w rosyjskiej Polsce. Moi rodzice byli katolikami. To byłaby długa historia, jak przeszedłem z jednego światła do drugiego, od jednej prawdy do drugiej. Szukałem prawdy w wielu protestanckich kościołach, lecz nie mogłem jej znaleźć, choć zdawało mi się czasem, że znalazłem. Przez ostatnie dwa lata nie należałem do żadnego kościoła, ponieważ widziałem, że ich wierzenia były ludzkie, a nie Boskie.

Kilka tygodni temu spotkałem młodego Polaka [br. Oleszyńskiego – przyp. red.], który dopiero co przyjechał z Polski. Ten człowiek szukał prawdy od 18 lat i gdy przedstawiłem mu Prawdę zawartą w Biblii, zaraz z całego serca ją przyjął i płakał z radości. Spotykamy się prawie każdego wieczora i w każdą niedzielę na badanie Prawdy w świetle Biblii, do czego „Brzask” [Wykłady Pisma Świętego – przyp. red.] jest nam naprawdę bardzo pomocny. Muszę mu wszystko tłumaczyć na język polski, gdyż po angielsku nie rozumie, choć włada kilkoma innymi językami. Wierzymy, że Pan doprowadził do naszego spotkania, by ukazać swe światło naszemu narodowi. W tym mieście [Chicago] mieszka około 100 tysięcy Polaków, a w całej Ameryce około 1,5 miliona. A przy tym ja znam angielski i niemiecki. Gdybym miał „Brzask” w tych dwóch językach, myślę, że mógłbym wkrótce rozpocząć rozpowszechnianie tych książek i całkowicie się temu poświęcić.

Wielu Polaków zaczyna zauważać, że księża nie prowadzą ich we właściwy sposób i przez to tracą do nich zaufanie. Polacy, z wyjątkiem młodzieży, na ogół nie umieją czytać po angielsku. Niektórzy z nich znają niemiecki, lecz nie lubią czytać religijnych książek w tym języku, ponieważ uważają Niemców za swych politycznych wrogów. Językiem, który znają i w którym lubią czytać, jest polski.

Ach, jak dobrze byłoby mieć Prawdę również w języku polskim. Pragnę w całości poświęcić swój czas na szerzenie Prawdy. Bóg był dla mnie tak dobry, ukazując mi swoje światło, dając mi poznać swoją Prawdę, swą Miłość, dlatego pragnę być Jego świadkiem. Brat O. [Oleszyński – przyp. red.] jest również chętny to czynić. Spędzamy razem całe niedziele z polskimi rodzinami, nauczając ich wesołej nowiny. Czynimy tu wszystko, co tylko możemy.

Pozostający w miłości chrześcijańskiej Wasz brat
C. Antoszewski.

Zion's Watch Tower, grudzień 1891, R-1345

RUCH REFORMATORSKI MIĘDZY RZYMSKIMI KATOLIKAMI (1898)

Choć kościół rzymsko-katolicki nigdy nie obnosi się ze swymi trudnościami, a raczej stara się po cichu i zdecydowanie zgnieść i wytępić wszelkie ruchy wśród księży i zwykłych wiernych, które kierowałyby się w stronę wolności, to mimo wszystko wystarczająco wiele wycieka na zewnątrz, by dowieść, że takie ruchy stały się powszechne w Polsce, we Francji, we Włoszech a także między obcokrajowcami niedawno przybyłymi do Stanów Zjednoczonych.

Jakiś czas temu zwracaliśmy uwagę na tego typu ruchy wśród polskich katolików w Bufallo, N.Y. oraz Cleveland, O., niedawno zaś dowiedzieliśmy się o podobnych tendencjach w Chicago, ILL. oraz w pobilżu McKeesport, Pa. W tej ostatniej miejscowości pewien przywódca poszukiwał rady baptystów, metodystów oraz innych grup protestanckich i był niezwykle zdumiony stwierdzając, że różnice między ich wierzeniami, a teoriami, naukami i metodami rzymsko-katolików są tak niewielkie. Wszystkich katolików – podkreślał. Jednak gdy spotkał się z nim br. Williams i wytłumaczył mu Plan Wieków, to zdawało się, że nauka ta przemówiła do niego w sposób bezpośredni i jak się dowiadujemy, zaczął już wykładać Prawdę swym przyjaciołom dysydentom (których jest około czterdziestu) w języku słowiańskim. W okolicach Chicago nasz bardzo zaangażowany brat Oleszyński, który sam jest Polakiem nawróconym z kościoła rzymskiego, prowadzi bardzo dobrą pracę. Zainteresował on i poucza w tygodniowym cyklu grupę około piętnastu osób, z których wielu przyjęło ostatnio symbol zupełnego poświęcenia Panu aż do śmierci.

Do działającego w Polsce misjonarza protestanckiego dotarła ostatnio „teraźniejsza prawda”, a to za sprawą siostry Gieseckiej, która jako przedstawicielka naszego Stowarzyszenia wykonuje dobrą pracę w Niemczech. Uczciwie stara się on być wybranym przez Boga narzędziem do udzielania „pokarmu na czas słuszny” pewnym osobom w Polsce.

Zion's Watch Tower, 15 maja 1898, R-2307

LIST OD BRATA WEINZA Z WARSZAWY (1901)

Drogi bracie Russell! Wiele razy słyszeliśmy o Tobie za pośrednictwem siostry Gieseckiej z Niemiec. Otrzymywaliśmy także od Ciebie pozdrowienia i przekazywaliśmy nasze wyrazy szacunku. Obecnie jednak czuję, że powinienem napisać do Ciebie bezpośrednio, by poinformować Cię, że Pan ma swój lud także i tutaj w Polsce i że spora liczba odnalazła się tutaj w stosunkowo krótkim czasie. Gdy pierwszy raz tutaj przybyłem, było nas tylko troje, jednak Pan do tego stopnia pobłogosławił świadectwo i rozpowszechnianie ulotek i broszurek, że obecnie nasze zgromadzenie liczy piętnaście osób – dziewięciu braci i sześć sióstr. Jednak sprzeciw ze strony tych, którzy mienią się być wiernymi chrześcijanami, ale nie pojmują Prawdy, był i ciągle jest bardzo poważny, nie tylko w naszym mieście, ale i w całej okolicy, do której została zaniesiona Prawda za pośrednictwem różnych czynników. Dowodzi to, że jest to dzieło Pańskie.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Pan uznał nas za godnych zrozumienia teraźniejszej Prawdy, wyrywając nas z wielkiej ciemności Babilonu i przenosząc nas do swej cudownej światłości. Nie możemy uwolnić się od uczucia, że Pan był dla nas ogromnie łaskawy, powołując nas, którzy pod wieloma względami jesteśmy mniej godni od wielu innych, o których wiemy, że są zaślepieni i uprzedzeni względem Prawdy, a którzy z natury wydawaliby się bardziej uzdolnieni do służby, gdyby tylko ich oczy otwarły się na Prawdę.

Mamy ogromne trudności z otrzymywaniem literatury z Niemiec, a właściwie z każdego innego miejsca poza granicami Rosji. Szczególnie stało się to widoczne ostatnio ze względu na niedawne kościelne i społeczne niepokoje. Jesteśmy jednak wdzięczni za to, co już otrzymaliśmy i karmimy się z rozkoszą przy obficie zastawionym stole teraźniejszej Prawdy. Jesteśmy zadowoleni, że nie zdecydowałeś się zaprzestać wydawania niemieckiego [Watch] TOWER, choć ukazuje się on tak rzadko, a prezentowany w nim pokarm daleko nie odpowiada jakości pokarmu, w jaki zaopatrują go angielscy bracia. Mamy poważną nadzieję, że piąty tom WYKŁADÓW [Pisma Świętego] będzie mógł ukazać się w niemieckim tłumaczeniu, a do tego czasu spróbujemy się zadowolić tą łaską, która już została nam udzielona.

Życzymy Ci, by Pan obficie Ci błogosławił w Twojej posłudze miłości i pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach w nadziei i prośbie, byś i Ty o nas pamiętał w swoich modlitwach. Będziemy wdzięczni za potwierdzenie otrzymania tego listu. I raz jeszcze zasyłamy serdeczne pozdrowienie. Niech Ci Bóg błogosławi!

Twój w społeczności Jezusa Chrystusa,
Johann Weinz – rosyjska [część] Polski

Zion's Watch Tower, 15 lipca 1901, R-2849

POLSKIE ULOTKI (1904)

Polskie ulotki mogą być obecnie dostarczone wszystkim, którzy mają szczególną możliwość ich wykorzystania. Są one publikowane przez nasze Stowarzyszenie, choć nasza nazwa i adres nigdzie się w nich nie pojawiają z powodu uprzedzeń, jakie katolicy żywią przeciwko wszystkiemu, co przypomina towarzystwa biblijne.

Zion's Watch Tower, 1 listopada 1904, R-3451

POLSCY UCZESTNICY PAMIĄTKI (1908)

Całkowita liczba uczestniczących w tegorocznej Pamiątce, wedle otrzymanych do tej chwili raportów, wyniosła 8.393. Poniżej wykaz tych miejsc, gdzie uczestniczyło więcej niż 15 osób:

(…)
W San Jose, Calif.; Medford, Ore.; Omer, Mich.; Auburn, Ind.; Chicago, Ill. (polskie) – 21 [osób].
(…) Chicago, Ill. [angielskie], 225 [osób]

Zion's Watch Tower, 15 maja 1908, R-4170

MATERIAŁY W INNYCH JĘZYKACH (1909)

Materiały ochotnicze są obecnie dostępne w następujących językach: francuskim, niemieckim, szwedzkim, norweskim i polskim. Materiał niemiecki jest złożony, dwa poczwórne numery razem i trzeba go rozdzielać. Dodatkowe kopie polskiego [Watch] TOWER mogą być wykorzystane do rozpowszechniania. Nie będą one jednak gotowe wcześniej niż za dwa miesiące.

Dysponujemy obecnie streszczoną wersją „Planu Wieków” po polsku, który można otrzymać po 10 centów za egzemplarz.

Zamawiajcie dowolnie wiele broszur i w takich językach, jakie tylko możecie wykorzystać. Uczyńcie to jeszcze przed naszą przeprowadzką.

The Watch Tower, 1 stycznia 1909, R-4301

MATERIAŁY W INNYCH JĘZYKACH (1909)

Po polsku i po węgiersku – Peoples Pulpit [Kazalnica Ludowa] w ilościach dystrybucyjnych.

The Watch Tower, 1 listopada 1909, R-4500

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO (1909)

Niektóre tomy ukazały się też w obcych językach – niemieckim, szwedzkim, francuskim, włoskim, norweskim, holenderskim, hiszpańskim, greckim, węgierskim, polskim – po jednym tomie.

The Watch Tower, 15 grudnia 1909, R-4529

ILOŚĆ ROZPOWSZECHNIONYCH BROSZUR (1910)

„Peoples Pulpit” [Kazalnica Ludowa] w obcych językach rozpowszechniana bezpłatnie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

(…)
Po polsku – 80.000 egz., 1.280.000 stron
(…)

The Watch Tower, 15 grudnia 1910, R-4726

ROZPOWSZECHNIANIE BROSZUR (1911)

Rozpowszechnianie broszur w 1911 roku w USA i Kanadzie (łącznie z „Everybody's Paper” [Gazetą Powszechną] oraz „People Pulpit” [Kazalnicą Ludową]) w okresie od 1 grudnia 1910 do 1 grudnia 1911.

po angielsku - 22.308.582 egz. - 356.101.756 str.
po szwedzku -  92.500 egz. - 1.480.000 str.
po niemiecku -  25.700 egz. - 422.400 str.
po polsku - 189.500 egz. - 3.032.000 str.
[druga pozycja po literaturze angielskiej]
po grecku -  109.200 egz. - 1.747.200 str.
po włosku -  53.500 egz. -856.000 str.
po holendersku - 11.750 egz. - 124.000 str.
po węgiersku -  7.000 egz. - 224.000 str.
po szwedzku -  19.750 egz. - 316.000 str.
po fińsku -  16.500 egz. - 264.000 str.
po norwesku - 1.000 egz. - 16.000 str.
po francusku -  2.000 egz. - 20.800 str.
po syryjsku - 1.300 egz. - 20.800 str.
-----
Łącznie: 22.838.282 broszur, 364.624.956 stron

The Watch Tower, 15 grudnia 1911, R-4936

WYDATKI NA CELE EWANGELIZACYJNE: (1912)

USA i Kanada – 134.228,43
Wielka Brytania – 20.038,60
Austria – 4.663,97
Niemcy – 1.562,12
Szwecja – 1.338,04
Dania i Norwegia – 1.059,52
Południowa Afryka – 1.298,77
Jamajka i Południowa Ameryka – 3.933,69
Japonia – 2.300,00
Chiny – 2.300,00
Korea – 2.028,62
Indie – 1.723,19
Francja, Włochy i Szwajcaria – 343,67
Grecja – 240,00
Węgry i Polska – 471 dolarów 28 centów
[czwarta pozycja od końca]
Filipiny – 157,95

The Watch Tower, 15 grudnia 1912, R-5146

MAŁA POLSKA KONWENCJA (1913)

Drodzy braterstwo!

W przekonaniu, że wieści o pomyślności waszych polskich przyjaciół, jak i wszystkich świętych, spotkają się z radosnym przyjęciem, pragnę wspomnieć nieco o skutkach naszych usiłowań budowania się w najświętszej wierze, w społeczności i w miłości.

Dwa zgromadzenia polskie (jedno z Milwaukee, Wis. i jedno z Chicago) zorganizowały dwudniową konwencję lub też zebranie ogólne, które odbyło się 31 sierpnia i 1 września 1913 roku w Kenosha, Wis. w połowie drogi między tymi dwoma miejscowościami. Przygotowany program obejmował dziewięć wykładów, dwa sympozja oraz zeznanie świadectw. Dwa z tych wykładów skierowane były do publiczności. Zostały wygłoszone na tej samej sali i nosiły tytuły: „Plan Boży” oraz „Chrzest”. Mieliśmy też sympozja na temat: „Owoce ducha” oraz „Przymioty Boga”. Wszyscy uczestnicy byli pokrzepieni i zachęceni do podążania ową wąską ścieżką. Spędziliśmy tam bardzo pożyteczne duchowo chwile. Dało się to usłyszeć wśród rozjeżdżających się braci, gdy prawie wszystkie twarze wyrażały pragnienie kontynuowania konwencji i owej szczególnej społeczności z Bogiem, jako że nasz Niebiański Ojciec tak wspaniale błogosławił nasze spotkanie.

Zostały też poczynione pewne przygotowania, by dać tym, którzy by tego pragnęli, możliwość okazania symbolu poświęcenia aż do śmierci ku czynieniu woli Niebiańskiego Ojca i ku podążaniu za Barankiem dokądkolwiek On idzie. Zanurzonych zostało dwanaście osób, sześciu braci i sześć sióstr. Chrzest odbył się w jeziorze. I choć na jeziorze były spore fale, to przyjaciele, a zwłaszcza siostry, którzy w innych okolicznościach nigdy nie odważyliby się wejść do wody, udali się do chrztu odważnie, a jednocześnie z godnością, która zawsze cechuje usługę chrztu prawdziwych świętych Bożych, wyrażającą ich obrazową śmierć z Chrystusem. Podczas gdy nasi przyjaciele byli zanurzani, pozostali stali na brzegu i śpiewali po polsku duchowe pieśni specjalnie przygotowane na tę okazję, takie jak: „Szczęsny dzień” czy „Nasz najlepszy przyjaciel” na melodię 134 z naszego śpiewnika [„Jezu, krzyż swój na się biorę”, PBT – przyp. red.] oraz wiele innych, które nadały całej uroczystości bardzo nastrojowy i budujący charakter, zarówno dla śpiewających, jak i dla zanurzanych. Ten moment wydawania świadectwa na długo pozostanie w pamięci wszystkich tam obecnych. Następnie została urządzona uczta miłości wedle porządku, który zwykle stosowany jest na generalnych konwencjach M.S.B.P.Św. Po tej uroczystości wszyscy powrócili do swoich codziennych obowiązków napełnieni świętym duchem Pana. Błogosławieństwa, których staliśmy się uczestnikami, były tak cudowne, że nie sposób ich opisać.

Pozostający w modlitwie o dalsze błogosławieństwo dla tych braci, jak i dla innych świętych Bożych oraz w chrześcijańskiej miłości, ja,

Wasz brat w jednej nadziei
W. K. – Ill.

The Watch Tower, 15 października 1913, R-5337

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z DZIAŁALNOŚCI EWANGELIZACYJNEJ (1913)

(…)
Wydano następujące kwoty
(…)
W Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie – 221.566,89 dolarów
w Wielkiej Brytanii – 23.422,69
w Niemczech – 4.709,35
w Indiach – 2.394, 35
w Południowej Afryce – 1.193,42
w Skandynawii – 2.705,17
na działalność w języku polskim – 2.130,31
w Zachodnich Indiach
oraz Południowej Ameryce – 5.351,75
w Chinach, Japonii i Korei – 10.636,73
na działalność w języku hiszpańskim, arabskim, włoskim, francuskim, itd. – 2.503,76

The Watch Tower, 15 grudnia 1913, R-5367

GRECKI I POLSKI „WATCH TOWER” (1915)

Greccy bracia napełnieni gorliwością dla Pana i Prawdy rozpoczęli wydawanie THE WATCH TOWER po grecku. Nie jest to skład maszynowy, ale odbitka na powielaczu.

Dodatkowo każdego tygodnia w taki sam sposób wydają oni tłumaczenie fragmentu szóstego tomu Wykładów Pisma Świętego.

Liczba zainteresowanych Greków nie jest zbyt wielka, ale okazują oni godną pochwały gorliwość. Greccy bracia, którzy pragnęliby otrzymać powyżej wspomniane greckie tłumaczenia, proszeni są o zwrócenie się na adres biura THE WATCH TOWER.

Nasi polscy przyjaciele również przygotowują się do regularnego wydawania THE WATCH TOWER po polsku – jako tłumaczenia wydania angielskiego. Przykładowe kopie można otrzymać na zamówienie.

The Watch Tower, 1 sierpnia 1915, R-5744

FOTODRAMA DLA ZGROMADZEŃ W RÓŻNYCH JĘZYKACH (1915)

Poza angielską wersją dysponujemy nagraniami Fotodramy w języku niemieckim, szwedzkim, duńskim i fińskim. W przygotowaniu jest także wersja włoska, hiszpańska i polska. Te ostatnie trzy nie będą jednak mogły być dostarczone wcześniej jak w przyszłym roku. Koszt nagrania wersji obcojęzycznych jest dwukrotnie wyższy. Pieśni mogą być nagrane tylko po angielsku.

The Watch Tower, 15 października 1915, R-5787

FOTODRAMA PO POLSKU (1915)

Tekst pokazu „Fotodrama Stworzenia”. Dziewięćdziesiąt sześć krótkich, treściwych wykładów z Fotodramy można otrzymać w wersji drukowanej: PO ANGIELSKU:

Wersja „De Luxe” ze złoconymi brzegami, tłoczeniami i 400 ilustracjami – 1 dolar za zaliczeniem pocztowym.
W oprawie płóciennej, z polerowanymi brzegami, tłoczeniami i 400 ilustracjami – 50 centów.
Wydanie papierowe kompletu trzech egzemplarzy – 25 centów.
Gazetowe wydanie w 4 częściach po hiszpańsku, włosku, grecku, polsku i ormiańsku – bezpłatnie

The Watch Tower, 1 listopada 1915, R-5798

THE WATCH TOWER (1915)

Nadal uważamy nasze listy wysyłkowe THE WATCH TOWER za najlepszy wskaźnik ogólnego rozwoju dzieła Żniwa. Braterstwo na pewno z zadowoleniem przyjmą wiadomość, że drukujemy obecnie średnio 55 tys. kopii każdego numeru. Wskazuje to na większe i głębsze zainteresowanie Prawdą niż kiedykolwiek wcześniej. Poza tym czasopismo to wydawane jest także po niemiecku, szwedzku, duńsko-norwesku oraz po polsku.

FOTODRAMA STWORZENIA

Pomimo licznych przypomnień otrzymujemy jedynie nieliczne zamówienia na Fotodramy. Obawiamy się, że wiele egzemplarzy leży bezużytecznych, co wydaje się być wielką stratą, gdy weźmie się pod uwagę, jak wielkie błogosławieństwo przynosi ich pokazywanie. Mamy nadzieję, że nasi drodzy przyjaciele poczują się zachęceni i pobudzeni do okazywania coraz większej aktywności w ukazywaniu chwały Mistrza.

Pragniemy także przypomnieć naszym przyjaciołom, że mamy ten wykład nagrany po szwedzku, duńsku, niemiecku, włosku i polsku. Wersje te zostały przygotowane z poniesieniem znaczącego nakładu finansowego i powinny być pokazywane. Bardzo liczni są ci, którzy pragnęliby usłyszeć tę wieść, tak więc ci, którzy mają możliwość głoszenia Ewangelii w ten sposób, powinni to ocenić i skorzystać z tej sposobności. Pomimo iż koszt tych wersji jest wyższy ze względu na mniejszy nakład, proponujemy dostarczanie ich wszędzie tam, gdzie mogą zostać dobrze wykorzystane, za tą samą cenę co angielskie nagrania i przeźrocza.

The Watch Tower, 15 grudnia 1915, R-5814

POLSKA KONWENCJA (1916)

Chicago – W dniach 1-4 lipca obędzie druga w tym sezonie polska konwencja. Pierwsza miała miejsce w Toledo, O. w czerwcu.

[Zdjęcie z konwencji w Toledo można obejrzeć na internecie:
http://dabhar.org/ns-arch/1961_P_Toledo1916.jpg]

The Watch Tower, 15 lipca 1916, R-5922

CODZIENNA NIEBIAŃSKA MANNA DLA DOMOWNIKÓW WIARY (1916)

Zapotrzebowanie na tę publikację rośnie z roku na rok. Nasze obecne wydanie „Manny” zawiera te same teksty i komentarze, co poprzednia edycja. Co druga strona pozostawiona jest wolna na podpisy i daty urodzin. Jej wartość rośnie wraz z ilością wpisów od przyjaciół. Drukowana jest na delikatnym, dokumentowym papierze.

Ceny hurtowe za zaliczeniem pocztowym dla wszystkich prenumeratorów WATCH TOWER:
W bordowej oprawie, ze złoconymi tłoczeniami i brzegami, po angielsku i po polsku – 60 centów.
W ciemnoniebieskiej oprawie, ze srebrnymi tłoczeniami, po niemiecku – 60 centów.
W oprawie z imitacji skóry, z niebieskimi brzegami, po szwedzku i norwesku – 60 centów.
W oprawie z imitacji skóry, ze złoconymi brzegami, po szwedzku i norwesku – 1,10 dolara.
W oryginalnej marokańskiej oprawie, złocone brzegi, po angielsku, polsku i norwesku – 2 dolary.

Mamy nadzieję, że ta mała książeczka znajdzie miejsce przy śniadaniu na każdym stole. Oby płynące z niej duchowe pokrzepienie było równie cenione co pokarm cielesny.

The Watch Tower, 15 listopada 1916, R-5994

Poprzednia strona Następna strona