Czasopismo

Przełożeni szkół niedzielnych

Wobec tego, że obecny numer ZION'S WATCH TOWER zostanie wysłany do 90 tys. przełożonych szkół niedzielnych wszystkich denominacji religijnych w Stanach Zjednoczonych, wydaje się rzeczą słuszną przedstawić nasze czasopismo w szczególny sposób.

Wyjątkowa misja ZION'S WATCH TOWER polega na tym, by jasno i dobitnie prezentować teraźniejszą prawdę w obszarze wszystkich tematów religijnych bez obawy czy też łaski kogokolwiek, z wyjątkiem naszego niebiańskiego Mistrza. Jest to czasopismo niezwiązane z żadną z sekt i nie kieruje się ono żadnym z istniejących wyznań wiary. Jego metoda porównywania Pisma Świętego z Pismem Świętym wydaje się być poprawna z punktu widzenia objaśniania prawdy. Otrzymując w ten sposób osobiste wyjaśnienia Boga na temat Jego własnego planu, uświadamiamy sobie, że

Bóg jest swym własnym tłumaczem
I wszystko sam objaśnia.

Pragnąc szacunku i wspólnoty z każdym dzieckiem Bożym, a jednocześnie nie chcąc nikogo urazić, gotowi jesteśmy zgorszyć wszystkich, jeśliby tylko wymagało tego jasne i wyraziste przedstawienie jakiejkolwiek nauki Pisma Świętego. Rozważamy wszystkie zagadnienia biblijne, nie stroniąc od tych najbardziej skomplikowanych – co jest raczej dość niezwykłym zjawiskiem wśród czasopism chrześcijańskich. Ta osobliwość czyni nasze pismo szczególnie wartościowym z punktu widzenia przełożonych szkół niedzielnych, nauczycieli biblijnych, a także zaawansowanych uczonych biblijnych w czasach, kiedy powszechne niedowiarstwo stanowi wyzwanie dla prawie każdej doktryny głoszonej przez kościoły. Z pewnością nigdy w historii otwarte i nieustraszone rozważanie każdego zagadnienia nauki biblijnej nie było tak potrzebne jak dzisiaj, a jednocześnie nigdy nie było tak mało praktykowane. Rozumne pojmowanie Pisma Świętego nigdy nie było tak konieczne jak dzisiaj.

Pragniemy wspierać to wielkie dzieło i wraz z innymi wznosić wysoko ów sztandar prawdy przeciwko każdemu przejawowi błędu. Nie zamierzamy bronić wszystkich teorii i wyznań wiary głoszonych przez chrześcijan – byłoby to zresztą niemożliwe, gdyż wiele z nich jest wzajemnie ze sobą sprzecznych – zamierzamy jednak przedstawiać bezstronne niepodretuszowane biblijne odpowiedzi na każde pytanie. Wierząc, że jedyną prawdziwą podstawą chrześcijańskiej jedności jest poprawne zrozumienie Słowa Bożego, zamiast pomijania różnic, będziemy ich raczej poszukiwać.

Ten okazowy egzemplarz został do was przesłany w nadziei, że nasze pismo stanie się waszym pomocnikiem przy poszukiwaniu biblijnych prawd. Jako próbkę możemy je wysyłać

PRZEZ TRZY MIESIĄCE NIEODPŁATNIE

wszystkim przełożonym szkół niedzielnych, biblijnym nauczycielom i uczonym. Zachęcamy więc do składania zamówień.

Zion's Watch Tower, paźdz.-listopad 1882, R-399

Poprzednia strona Następna strona