Czasopismo

Świątynia Boga Żywego

Nowa okładka ZION’S WATCH TOWER od roku 1891
Nowa okładka ZION’S WATCH TOWER od roku 1891

Kościół – dziedzice Boży, współdziedzice z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, Oblubienica, Małżonka Barankowa;
Fundament nadziei – zostaliśmy wykupieni za cenę drogocennej krwi Chrystusa – uznani i umiłowani;
Wysokie powołanie – będąc przeto usprawiedliwieni z wiary, mamy łaskę, którą się radujemy;
Perspektywy – udział w boskiej naturze, upodobnienie do Pana w pierwszym zmartwychwstaniu;
Obecna praca – udoskonalenie świętych do usługi i świadectwa dla świata;
Przyszłe dzieło – błogosławienie i sądzenie świata w sprawiedliwości, przywodząc wszystkich do pełnej świadomości Prawdy;
Jak otrzymać tę nagrodę – złożywszy przeto wszelki ciężar i grzech cierpliwie bieżmy w zawodzie, patrząc na Jezusa, który dla tej samej radości cierpiał krzyż, odrzucenie i hańbę;
Przestroga – kto ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa, aby nikt nie wziął korony twojej;
Zachęta – który nie dopuści, abyśmy byli kuszeni ponad to, co możemy znieść;
Chwała – tedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego.

[Tłumaczenie tekstu z okładki powyżej]

Poprzednia strona Następna strona