Czasopismo

Odbudowa Świątyni Salomona

Jakiś czas temu Abdul Aziz, ówczesny zarządca imperium Turcji, na zlecenie cesarza Austrii Franciszka Józefa rozpoczął prace przy odbudowie ruin „Świątyni Salomona” w Palestynie. Prace posuwały się jednak wolno i ostatecznie zostały przerwane około pięć lat temu, prawdopodobnie z powodu braku funduszy.

Niedawna pielgrzymka austriackiego arcyksięcia Randolfa do Ziemi Świętej stała się jednak nowym impulsem dla tego przedsięwzięcia, tak że obecny sułtan Abdul Hamid wydał niezbędne polecenia do wznowienia prac.

Na wielkim placu przed świątynią stoi słynny meczet Omara, który przynosi zyski w wysokości około 75 tys. dolarów rocznie z opłat pielgrzymów oraz różnych innych źródeł.

Aby zapewnić powodzenie przedsięwzięciu odbudowy Świątyni, sułtan zdecydował, by odtąd wpływy te były wykorzystywane do pokrycia wydatków przy tych pracach.

Zion's Watch Tower, grudzień 1881, R-308

Poprzednia strona Następna strona