Czasopismo

Pastor Russell przemawia do Hebrajczyków

Niezwykłe zgromadzenie odbędzie się w Hippodromie w następną niedzielę

Pastor Russell z brooklyńskiego Domu Modlitwy będzie przemawiał do licznego walnego zgromadzenia nowojorskich Żydów w niedzielę, 9 października o godz. 15:00 w Hippodromie. Jest on uznawany za jednego z najbardziej elokwentnych kaznodziei protestanckich i pozyskał ogromną rzeszę słuchaczy wśród Hebrajczyków ze względu na jego przyjazne traktowanie kwestii żydowskich.

Tematem kazania Pastora Russella będzie „Syjonizm w Proroctwie”. Jego wystąpienie przed reprezentatywnym gronem walnego zgromadzenia Żydów będzie pierwszym przypadkiem, gdy znany protestancki duchowny zostanie poproszony o wygłoszenie przemówienia do takiego zgromadzenia.

Prominentni Żydzi czynią starania, by wydarzenie to było jednym z najliczniejszych zgromadzeń, jakie miały miejsce w tym mieście. W komitecie organizacyjnym reprezentowane są żydowskie gazety w języku jiddisz oraz żydowskie stowarzyszenia.

OTRZYMAŁ ON MOCNE POPARCIE

Kanclerz Leo Wolfson, prezes Federacji Żydów Rumuńskich w Ameryce i wiceprzewodniczący I.W.S.O., w wywiadzie przeprowadzonym w jego biurze powiedział:

„Moja uwaga, jako człowieka interesującego się zagadnieniami żydowskimi, a także jako doświadczonego działacza ruchu syjonistycznego, została zwrócona na zainteresowanie się Żydami przez Pastora Russella.

Wydaje mi się, że jego wykład na temat syjonizmu i żydowskich proroków przedstawi te kwestie z nowego punktu widzenia, z punktu widzenia, z którym chętnie się zapoznam.

Jestem pewien, że Pastor Russell omówi te zagadnienia w sposób pełen wyrozumiałości i bez wątpienia pobudzi wszystkich do szerokiej dyskusji na temat syjonizmu, jego celów i ideałów.”

Mówiąc wczoraj wieczorem o zbliżającym się spotkaniu i o przemówieniu Pastora Russella, J. Pfeffer z Delancey Street 139 powiedział:

„Wiele kazań Pastora Russella było już publikowanych przez żydowską prasę i w wielu z nich wyrażał się z sympatią na tematy żydowskie. To przede wszystkim dlatego Żydzi z niecierpliwością czekają na jego przemówienie dotyczące ich przyszłości.”

NIETYPOWE DLA POGANINA ZACHOWANIE

„Pastor Russell pobudzał i pobudza syjonizm. Z religijnego punktu widzenia wydaje się on wierzyć w judaizm. Jest to dla Żydów nowe zjawisko móc spotkać poganina przejawiającego tak wielkie zainteresowanie problemami i zagadnieniami, które w szczególny sposób ich właśnie dotyczą.

Sądząc na podstawie przygotowań, a także zainteresowania, które wzbudzają ogłoszenia, wydaje mi się, że będzie to bardzo liczne zgromadzenie.”

Doniesiono, że Pastor Russell po spotkaniu w przyszłą niedzielę wyjeżdża do Londynu. Podczas pobytu w Anglii wygłosi przemówienia na wielu zgromadzeniach. Jednym z nich będzie walne zgromadzenie żydowskie. Londyńskie walne zgromadzenie odbędzie się w Royal Albert Hall, największym audytorium Wielkiej Brytanii.

Watch Tower,
15.10.1910, R-4700
New York American, 2.10.1910
New York American, 2.10.1910

Pastor Russell z brooklyńskiego Domu Modlitwy przemawia do rozentuzjazmowanej publiczności zgromadzonej na nowojorskim Hippodromie.

Poprzednia strona