Czasopismo

Najbardziej wszechobecny kaznodzieja na świecie “Amerykański Spurgeon*”

Strona z londyńskiego czasopisma “Graphic”
Strona z londyńskiego czasopisma “Graphic”

[Tłumaczenie tekstu z ilustracji]

* * *

Pastor Russell, który przez wiele lat regularnie gościł na naszych wybrzeżach, już niedługo będzie miał bardziej stałą lokalizację w Wielkiej Brytanii. Przyjął on bowiem urząd pastora Londyńskiego Domu Modlitwy (zob. zdjęcie obok).

Przybycie Pastora Russella oznacza dla naszego miasta i kraju pozyskanie człowieka cieszącego się międzynarodowym poważaniem, który jest w Wielkiej Brytanii prawie tak samo znany jak w Ameryce. Wygłaszał on przemówienia do bardzo licznie gromadzącej się publiczności w Royal Albert Hall w Londynie, a także w wielu ważnych miastach na prowincji. Jest on także dobrze znany na Kontynencie, gdzie wiele razy podróżował z wykładami.

Prawie zawsze wygłasza on swoje przemówienia w ramach działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, które jest bardzo silne w Wielkiej Brytanii.

Warto odnotować pewną zbieżność wydarzeń. W tym właśnie czasie, gdy Anglia żegna się z jednym z najbardziej prominentnych przywódców religijnych, podejmującym nowe wyzwania na świeżych polach działalności w Nowym Świecie, Pastor Russell, który ma opinię najpopularniejszego kaznodziei w Ameryce, ma być obecnie równie intensywnie kojarzony z religijnymi przedsięwzięciami na terenie Anglii. Mimo to zachowuje on swoje stanowiska w Nowym Jorku i będzie się starał podróżować do Ameryki dwa razy do roku, by doglądać duchowych spraw Brooklyńskiego Domu Modlitwy.

* * *

Pewien bliski przyjaciel Pastora Russella twierdzi, że zarówno on, jak i wielu innych chrześcijan nalegało, by przyjął on usługę pastora w Londynie. On jednak odmawiał aż do serii zgromadzeń, które odbyły się w Royal Albert Hall w ubiegłym roku. Po tych wykładach otrzymał on sześć tysięcy pisemnych zamówień na drukowane kopie jego wykładów. Ten dowód zainteresowania jego religijną działalnością wpłynął na podjęcie decyzji o przyjęciu propozycji jego londyńskich zwolenników.

Nagłówek tej strony przypisuje Pastorowi Russellowi tytuł “najbardziej wszechobecnego kaznodziei na świecie”, który słusznie i często bywa z nim kojarzony. Pastor Russell w pełni zasłużył sobie na ten przydomek, jako że jego kazania są obecnie publikowane przez ponad tysiąc gazet docierających każdego tygodnia do dziesięciu milionów domów. Widać stąd, jak wielkimi możliwościami cieszy się Pastor Russell; pozwalają mu one na podejmowanie dobrych działań. Wszystko więc wskazuje na to, że Londyńczycy odniosą wielki pożytek z jego przybycia.

* * *

Oto krótki zarys biograficzny tej interesującej postaci: W wieku piętnastu lat – entuzjastyczny działacz Szkoły Niedzielnej; w wieku siedemnastu lat – sceptyk za sprawą zapoznania się z argumentacją agnostyczną; w wieku lat dwudziestu – gorliwy badacz Pisma Świętego jako natchnionego Słowa Bożego; w wieku dwudziestu pięciu lat – publiczny wykładowca nauk biblijnych; w wieku lat trzydziestu – wydawca czasopisma religijnego i pastor zgromadzenia w Pensylwanii; w wieku lat trzydziestu pięciu – autor książki, która osiąga nakład trzech milionów [“Boski Plan Wieków”, nakład do 1910 r. – przyp. tłum.]; w wieku lat czterdziestu – dobrze znany w całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako publiczny mówca; w wieku czterdziestu pięciu lat – po gruntownym przestudiowaniu szczególnych Boskich obietnic odnoszących się do Izraela oraz jego przywrócenia jako narodu w Palestynie – zajmuje pozycję wybitnego komentatora spraw żydowskich; w wieku pięćdziesięciu lat – prezydent Biblijnego i Traktatowego Stowarzyszenia “Watch Tower”, pastor Brooklyńskiego Domu Modlitwy oraz Prezydent Nowojorskiego Stowarzyszenia “Kazalnica Ludowa”. Obecnie, w wieku sześćdziesięciu lat, zachowuje on wszystkie powyżej wymienione stanowiska, a do tego zostaje jeszcze pastorem Londyńskiego Domu Modlitwy, któremu będzie odtąd poświęcał znaczną część swojego czasu. W ostatnich latach Pastor Russell wygłosił wiele wykładów do publiczności żydowskiej na temat perspektyw dla ich narodu w Palestynie.

Strona z londyńskiego czasopisma “Graphic”
8 kwietnia 1911 roku

[Podpisy do zdjęć]

  • Pastor Russell w trakcie swoich badań. Pomieszczenie to było wcześniej używane przez Henry Ward Beechera jako jego biblioteka.
  • Zdjęcie grupowe Pastora Russella i innych badaczy Pisma Świętego zostało zrobione na Górze Oliwnej, z Jerozolimą w tle, w czasie podróży do Ziemi Świętej.
  • Londyński Dom Modlitwy
  • Brooklyński Dom Modlitwy
  • Pastor Russell
  • Pastor Russell na pokładzie “Lusitanii”
  • Pastor Russell we Lwowie w Galicji  

 

Poprzednia strona Następna strona