Czasopismo

Nowa Umowa

Niektórzy z naszych drogich przyjaciół wykorzystują kazania [prasowe brata Russella] jako część swych cotygodniowych nabożeństw. Na ich niedzielnych zebraniach jedna osoba ze zboru, która ma dobry głos, a także posiada inne kwalifikacje, odczytuje dla nich kazanie – po uprzednim rozważeniu jego treści, tak by je rozumieć i umieć je przeczytać z odpowiednim rozłożeniem akcentów.

Umówiliśmy się z biurem wykładowym, aby cotygodniowe kazanie mogło być wcześniej opublikowane dla wszystkich zborów, które wybrały brata Russella za swojego pastora i które skierują do nas pisemne życzenie wykorzystania kazań w powyżej opisany sposób. Oczekujemy jednak zapewnienia, że otrzymanie kopii do czytania zborowego nie wpłynie negatywnie na ich wsparcie dla gazet publikujących kazania. Sekretarze zwracający się o taką wcześniejszą kopię proszeni są o ustalenie, ile egzemplarzy gazet publikujących kazania jest regularnie pobieranych w obrębie zboru.

The Watch Tower, 1 stycznia 1913, R-5152

Poprzednia strona Następna strona