Czasopismo

„Abyś się doświadczonym stawił”

„Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy” – 2 Tym. 2:15.

Wydaje się, że Bóg bardzo pobłogosławił i wykorzystał w dziele „żniwa” sześć tomów „Wykładów Pisma Świętego”. Z pewnością nikt z tych, co dzisiaj radują się Prawdą, nie sprzeciwiłby się temu oświadczeniu nawet w najmniejszym stopniu. Znamy zaś osoby, które wyraziłyby to stwierdzenie znacznie dobitniej. Tym niemniej, tak jak kiedyś, tak i dzisiaj prawdą jest to, że wielu spośród tych, którzy w znacznym stopniu radują się Prawdą, ma jedynie niedoskonałą wiedzę na jej temat – nie są oni wkorzenieni, ugruntowani, utwierdzeni i zbudowani w Prawdzie. Nie są w stanie „dobrze rozbierać słowa prawdy”, nie są robotnikami, którzy by mogli się nie zawstydzić, prowadząc dyskusję na temat Prawdy z innymi osobami.

Niektórzy z tych, którzy mają braki w znajomości Prawdy, są zaledwie niemowlętami, początkującymi, którzy nie otrzymali jeszcze pełnej możliwości uczestniczenia w jej badaniu. Część z nich przeczytała pierwszy tom i tylko przejrzała pozostałe tomy. Nauczyli się oni czegoś na badaniach biblijnych, a uczestnicząc w nich i rozmawiając z braćmi, a także wysłuchując pewnej ilości wykładów, nabrali najwidoczniej przekonania, że poznali już całą naukę wszystkich sześciu tomów, tak jak gdyby je sami przeczytali i przebadali.

To jest wielka pomyłka. Więcej – to jest poważny błąd, ponieważ znaleźliśmy się w okresie, w którym każdy z osobna i wszyscy razem musimy się spodziewać szczególnych prób i doświadczeń. Tym zaś, którzy będą dysponowali jedynie częściowym zrozumieniem planu Bożego, którzy uzbroją się jedynie w część dostarczonej zbroi, trudno będzie, a wręcz nawet okaże się to dla nich niemożliwe, by ostać się w tym złym dniu napaści ze strony świata, ciała i Przeciwnika. Jeśli cechuje ich właściwa gorliwość względem Pana oraz prawdziwa miłość dla Jego planu, powinni okazać te uczucia przez gruntowne i wytrwałe badanie tomów. Nie mogą sobie pozwolić na to, by czynić cokolwiek mniej.

Zauważamy także, że niektórym z drogich przyjaciół, którzy czytali „Wykłady Pisma Świętego” lata temu, a nie w ostatnim czasie, wydaje się, iż pamiętają ich treść, podczas gdy w rzeczywistości są w znacznym stopniu nieświadomi wielu nauk tam przedstawionych. Wszyscy mamy przeciekające, gliniane naczynia, i cenne skarby Bożych prawd szybko się wyczerpują, jeśli nie są uzupełniane. Jedną z metod ich uzupełniania jest udawanie się bezpośrednio do Biblii. Wiele osób przekonało się jednak, że zgodnie z sugestią Pisma Świętego istnieje konieczność korzystania z usług ludzkich nauczycieli. Z pomocą nauczyciela wiedzę na temat Pisma Świętego można zdobyć szybciej niż wtedy, gdy zdanym się jest wyłącznie na własne siły. Tym spośród naszych czytelników, którzy nie przeczytali „Wykładów Pisma Świętego” w minionym roku, trudno będzie nawet ocenić, jak wiele stracili z tego, czego się kiedyś z nich nauczyli.

The Watch Tower, 1 grudnia 1911, R-4930

Poprzednia strona Następna strona