Czasopismo

Generalne konwencje w 1913 roku

W zeszłym roku doświadczyliśmy pewnych trudności, gdyż nasze zgromadzenie konwencyjne w Waszyngtonie było zbyt wielkie i za bardzo skomplikowane w obsłudze. W tym roku zamierzamy uniknąć takich kłopotów przez zwiększenie liczby konwencji oraz ich rozproszenie. Konwencje umiarkowanych rozmiarów są nie tylko przyjemniejsze i bardziej budujące, ale dodatkowo mniej kosztują, a tym samym stwarzają możliwość uczestniczenia szerszemu gronu osób. Dodatkowo przebycie niewielkiej odległości staje się osiągalne dla wielu osób, które inaczej nie miałyby czasu i pieniędzy na długie podróże. Dobrze by zatem było, żeby te wszystkie założenia zostały wzięte pod uwagę przy organizacji konwencyjnych przywilejów i błogosławieństw. Również Stowarzyszenie uwzględni je w swoich przygotowaniach. Na tym właśnie polega praktykowanie ducha zdrowego zmysłu.

Na wszystkich konwencjach będziemy mieli właściwie taki sam poziom wydatków dziennych, a mianowicie od 1,25 dolara za dzień. W cenie 1,25 dolara można oczekiwać rozsądnego, wygodnego miejsca do spania, choć oczywiście nie w oddzielnym pokoju, oraz prostego i zdrowego wyżywienia. Jeśli uda nam się gdzieś uzyskać lepsze ceny, to możecie być pewni, że pozwolimy wam skorzystać ze wszystkich możliwych zniżek. Stowarzyszenie reprezentuje was w przygotowaniach, ale byłoby dobrze i z waszej strony już teraz zacząć te przygotowania przez dokonanie rezerwacji z pewnym wyprzedzeniem.

Kiedy do jakiegoś miejsca zaczyna przybywać dużo osób, pokusą ludzkiej natury jest to, by podnosić ceny. Ci, którzy gotowi są zapłacić 2,5 do 5 dolarów za dzień w hotelu, mogą przyjechać bez dokonywania wcześniejszej rezerwacji. Pozostawiamy to do wyboru. Jeśli jednak ktoś przybędzie na miejsce konwencji bez uprzedniej rezerwacji i będzie chciał skorzystać z tańszego utrzymania, to sprawi organizatorom pewien kłopot, gdyż będzie się targował o miejsca, które już zostały zapewnione i zarezerwowane dla innych. Nikt z dzieci Bożych nie chce tego czynić z rozmysłem, ale jednak niemal co roku pojawia się ten problem. Prosimy zatem, byście nam w tym roku pomogli i działali w porozumieniu ze Stowarzyszeniem, by nie wykupywać za wyższą cenę noclegów, które już przygotowaliśmy dla innych. Stawiając tę sprawę uczciwie, informujemy, że każdy, kto w tym roku zechciałby tak zrobić, zostanie poproszony o zwolnienie miejsca.

W JAKI SPOSÓB DOKONAĆ REZERWACJI

W stosownym czasie przedstawiciele Stowarzyszenia zostaną wysłani do każdej miejscowości, w której odbędą się konwencje, by zarezerwować wszystkie dostępne i popularne miejsca noclegowe, a także podpisać umowy zgodnie z waszymi zamówieniami. Następnie otrzymacie od nich powiadomienia o noclegu, który został wam przydzielony, tak byście po przybyciu na miejsce od razu wiedzieli, gdzie się udać, i żeby również gospodarze wiedzieli, kto ma do nich przyjechać. Możecie być pewni, że nasi przedstawiciele zatroszczą się o te sprawy zgodnie z waszymi oczekiwaniami, na ile to tylko będzie możliwe.

Owi przedstawiciele będą określani jako „świecki krajowy ruch misyjny”, a ich adresy będę podawane na drugiej stronie naszego czasopisma w stosownym czasie – dwa do trzech tygodni przed każdą z konwencji.

TARYFY KOLEJOWE, NAZWISKA MÓWCÓW ITP.

Wydrukujemy programy zawierające nazwiska mówców oraz taryfy kolejowe odnoszące się do każdej konwencji. Jeśli zdecydujecie się, że chcielibyście uczestniczyć w którejś z konwencji, zamówcie, proszę, u nas taki program, który zostanie wam wysłany za darmo.

Poniżej zamieszczamy kompletną listę konwencji. Brat Russell ma nadzieję uczestniczyć we wszystkich, lecz prawdopodobnie nie będzie w stanie spędzić na jednej konwencji więcej niż dwa dni.

DATA KONWENCJI

Pertle Springs (Warrensburg) ............................... 1‑8 czerwca
Hot Springs ............................... 1‑8 czerwca
Los Angeles ............................... 11‑15 czerwca
San Francisco ............................... 14‑16 czerwca
Madison ............................... 29 czerwca - 6 lipca
Springfield ............................... 13‑20 lipca
Asheville ............................... 20‑27 lipca
Toronto, Kanada ............................... 20‑27 lipca
Londyn, Anglia ............................... 1‑4 sierpnia
Glasgow, Szkocja ............................... 23‑24 sierpnia

Zapewnimy około piętnastu uzdolnionych publicznych mówców na każdą z tych konwencji. Oprócz tego będzie sporo możliwości wsparcia programu w sympozjach.

W większości przypadków wieczory pozostawiamy bez ustalonego szczegółowego programu. Pozwoli to na wykorzystanie odpowiedniej ilości czasu na wypoczynek i rozmyślanie o tym, co usłyszeliśmy w ciągu dnia, a także na wzajemną społeczność poświęconą duchowej tematyce. Wykłady na temat planu wieków będą wy­głaszane przez publicznych mówców w domach, gdzie będą przebywali uczestnicy konwencji, o ile zostanie zgłoszona taka potrzeba.

Modlimy się, byście mogli otrzymać błogosławieństwo na tych konwencjach, a także by wasz w nich udział mógł okazać się pożyteczny i pomocny dla innych. Wszyscy, którzy przyjadą z takim nastawieniem, z pewnością odniosą błogosławieństwo. Ci, którym warunki i okoliczności nie pozwolą na uczestnictwo, mogą z pewnością dołączyć do tej społeczności w duchu, pamiętając o nas w modlitwach, a uczestnicy konwencji także będą czynili wzmianki za nimi w modlitwach, ponieważ rodzina Boża stanowi jedność w nadziei, pragnieniach i usiłowaniach.

Nie nalegamy, abyście uczestniczyli w konwencjach. Jeśli z woli Opatrzności wasze sprawy nie potoczą się korzystnie, pamiętajcie, że On ma moc zarządzić zarówno w tej sytuacji, jak i w każdej innej, że wszystkie rzeczy będą działały dla waszego dobra. Lekcja poddania okazana przez pozostanie w domu może okazać się dokładnie tak samo ważna jak błogosławieństwo, które moglibyście sobie zapewnić uczestnicząc w konwencji. Tym niemniej, wszyscy, którzy miłują Pana, którzy pokładają ufność w kosztownej krwi Jezusa i którzy całkowicie oddali swe życie na Bożą służbę, będą bardzo mile widziani.

The Watch Tower, 1 czerwca 1913, R-5255

Poprzednia strona Następna strona