Czasopismo

Ażby przyszedł!

Ilekroć obchodzimy Pamiątkową Wieczerzę Pańską, opowiadamy Jego śmierć, ażby przyszedł
– aż w Jego przyjściu przemieni nas i uwielbi oraz ustanowi jako swoje Królestwo – 1 Kor. 11:26.

Używamy naszych talentów, ażby przyszedł – Łuk. 19:13.

Bojujemy dobry bój wiary, ażby przyszedł – 1 Tym. 6:12‑14.

Znosimy uciski, ażby przyszedł – 2 Tes. 1:7.

Mamy być cierpliwi aż do Jego przyjścia – Jak. 5:8.

Czekamy na koronę sprawiedliwości, ażby przyszedł – 2 Tym. 4:8.

Czekamy na koronę chwały, ażby przyszedł – 1 Piotra 5:4.

Czekamy na ponowne spotkanie z naszymi przyjaciółmi, którzy odeszli, ażby przyszedł – 1 Tes. 4:13‑18.

Czekamy na to, że Szatan ma być związany, ażby przyszedł – Obj. 20:3.

* * *

„Ażby przyszedł” nie wskazuje zatem na szczególny moment, godzinę lub dzień, lecz na okres Jego obecności (parousii), w trakcie której w ramach prowadzonego przez Niego dzieła „żniwa” zgromadzeni zostaną i uwielbieni Jego święci oraz będzie ustanowione Jego obiecane Królestwo.

Zion’s Watch Tower, 1 listopada 1905, R-3652

Poprzednia strona Następna strona