Czasopismo

Od braci z Francji

DROGI BRACIE W CHRYSTUSIE!

Nie wiem, czy ktoś w Domu Modlitwy zna francuski, ale nie mogę się oprzeć pragnieniu zapewnienia Cię o moim oddaniu dla sprawy prawdy. (...)

W obecnych doświadczeniach, gdy zostałem zmuszony pozostawić żonę oraz troje dzieci na objętych wojną terytoriach naszej ukochanej Francji, codzienne powtarzanie „Ślubu Panu” oraz „Postanowienia porannego” stanowi dla mnie wielkie wsparcie. Pomaga mi to przez wszystkie te lata rozwijać coraz większą miłość do Boga. Błogosławię za to Ojca przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Pragnę przez tę wiadomość zapewnić Cię, że wznoszę do Ojca modlitwy także za Tobą, prosząc, by Ci hojnie błogosławił i by to błogosławieństwo powróciło do każdego z nas w postaci Twojej usługi.

Szczerze Ci w Nim oddany, E. Larvent

PS. Znalazłem tutaj schronienie w grudniu 1914 roku, gdy zmuszony byłem opuścić mój dom w Denain (północna Francja). Mam tutaj społeczność z pewną liczbą braci i sióstr, którzy również są uchodźcami z Lens, Liévin i Denain. Wszyscy razem podpisaliśmy następującą bratnią wiadomość:

FRANCUSKIE POSTANOWIENIE

Podpisani bracia i siostry, członkowie I.B.S.A. [Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego] z francuskiego zgromadzenia w Bruay-Auchel, zebrani 1 stycznia 1916 roku, przesyłają bratnie pozdrowienie umiłowanym „domownikom wiary” toczącym ten sam duchowy bój pod kierunkiem Wodza naszego zbawienia, Jezusa Chrystusa, przebywającym w brooklyńskim Bethel i na każdym innym miejscu.

Po rozważeniu Psalmu 116, a szczególnie wersetu 15: „Droga jest przed oczyma Pańskimi śmierć świętych jego”, w powiązaniu z mottem roku: „Mocni w wierze”, wyrażamy nasze najszczersze pragnienie, aby każdy z was, gdy będziecie doświadczani, mógł okazać się wierny aż do śmierci, by następnie znaleźć się na zbliżającym się rendez-vous w wiecznej radości. (Podpisy 25 osób)

The Watch Tower, 15 kwietnia 1916, R-5888 (fragm.)

Poprzednia strona Następna strona