Czasopismo

Powołani

„Uczestnicy powołania niebieskiego” – Hebr. 3:1.

Bracia święci, powołani i wybrani suwerennym głosem Mocy,
Oto wasze święte i wysokie powołanie do światła z ciemnej nocy!
Wezwani w myśl Jego zamiarów i bogactw Jego miłości,
Po to, byście słuchali i szli za głosem gołębim z wysokości!

Powołani, by cierpieć z Mistrzem, w wyścigu biec wytrwale,
By odziedziczyć błogosławieństwo, świętość i chwałę.
Wezwani do społeczności z Jezusem przez Wiekuistego,
Do wiecznych zaszczytów w Królestwie Syna Jego.

Których On powołał, tych także zachował, ujrzą kiedyś Jego chwałę;
A wierny jest Ten, co was powołał, i wszystko uczyni doskonale!
Dlatego, bracia, naprzód! Uczyńcie pewnym swoje powołanie.
Nie bójcie się, nagroda czeka za wierne i odważne wykonanie.

The Watch Tower, 15 lipca 1916, R-5926

Poprzednia strona Następna strona