Czasopismo

Kto będzie naszym pastorem?

Drogi bracie Rutherford! Pozdrowienie w imieniu Pana. Wczoraj wieczorem nasze zgromadzenie wybrało Cię na naszego pastora. Pozwól, bracie, że zapytam, czy jest to właściwe?

Odpowiedź: Drodzy Braterstwo w Chrystusie! Odkąd zostałem wybrany na prezesa Stowarzyszenia Watch Tower, wszyscy przekonują mnie, że powinienem być wybierany na pastora zgromadzeń. Doceniam te wyrazy uznania, ale skorzystam z okazji, by przekazać wam zasady, jakie przyjęliśmy.

Wszyscy jesteśmy świadomi, jak szczególną rolę odgrywał nasz drogi brat Russell, będąc dla Kościoła „owym sługą”. Było zatem rzeczą właściwą, by wybierać go na pastora różnych zborów. Z szacunku dla jego pamięci uważam jednak, że nikt nie powinien być już wybierany na pastora w zgromadzeniach. W zborze brooklyńskim nie wybrano pastora, ale postanowiono, by prezes Stowarzyszenia był zawsze przewodniczącym zboru i rady starszych. Jestem przekonany, drodzy braterstwo, że będzie dla nas pożyteczniej poprzestać na wyborze starszych i diakonów, rezygnując z wyboru pastora. Pozostanie to też w zgodzie z wolą Bożą. Pan od dawna używał i nadal używa Stowarzyszenia w celu udzielania pomocy Jego ludowi oraz szerzenia poselstwa Królestwa. Jeśli zatem uważacie, że nazwisko prezesa powinno zostać powiązane z waszym zgromadzeniem, to pozwólcie, że zasugeruję pewne rozwiązanie. Możecie mnie wybrać na waszego doradcę, a zgromadzenie będzie mogło zasięgać mojej rady odnośnie różnych spraw. Zapewniam was, że pragnę służyć radą i pomocą nie tylko waszemu zgromadzeniu, ale też wszystkim innym, na ile Pan zdecyduje się mnie do tego użyć.

Korzystajcie też przy dowolnej okazji z tej możliwości, by do mnie pisać lub telefonować z prośbą o radę i pomoc. Z wielką przyjemnością odpowiem na wasze pytania, czy to doktrynalne, czy inne. Jak wiecie, towarzyszą mi tutaj bracia, którzy wiernie pomagali bratu Russellowi. Również i ja przez wiele lat służyłem jako jego doradca. Udzielałem też porad innym przyjaciołom. Jestem więc gotów czynić to nadal.

Życzę wam coraz większych możliwości usługiwania w Pańskiej winnicy.

Wasz brat i sługa – J.F. Rutherford

The Watch Tower, 15 stycznia 1917, R-6035

Poprzednia strona Następna strona