Czasopismo

Po śmierci założyciela

Długo oczekiwany siódmy tom

Minionej zimy pod nadzorem Stowarzyszenia [Badaczy Pisma Świętego] zapoczątkowany został proces gromadzenia i łączenia materiałów składających się na siódmy tom [Wykładów Pisma Świętego]. Niedawno prace te zostały ukończone i książka jest już oddana do druku. (...) Brat Russell często mówił o napisaniu siódmego tomu, a w jednej z ostatnich wypowiedzi na ten temat stwierdził: „Wierzę, że w odpowiednim czasie Pan udzieli nam klucza, który otworzy tę księgę. W międzyczasie będziemy odpoczywać. Objaśnienie otrzymacie tak prędko, jak Pan nam go udzieli. Jeżeli Pan poda je przez kogoś innego, to w porządku, lecz ja nie podam niczego, dopóki nie będę pewien”. [Cytat wg „Książki pytań”, str. 646] Skromność i pokora brata Russella uniemożliwiły mu dostrzeżenie wspomnianego klucza. Czytając siódmy tom z pewnością przekonacie się, że to sam brat Russell był tym kluczem. Tom ten wykazuje, że jest on siódmym posłańcem dla Kościoła. Cudowną rzeczą jest móc zauważyć, jak harmonijnie jest to ukazane zarówno w Księdze Objawienia, jak i Proroctwie Ezechiela. Stowarzyszenie jest przekonane, że czytając ten tom, przyjaciele odczują wielką radość, i ma nadzieję, że książka ta będzie wzmocnieniem i pociechą dla Kościoła w godzinie potrzeby.

The Watch Tower, 1 sierpnia 1917, R-6127

Stowarzyszenie zaleca propagowanie siódmego tomu szczególnie wśród sąsiadów, którzy mają ucho ku słuchaniu, a nie wśród duchownych, ponieważ to prowokowałoby ich do jeszcze zacieklejszego sprzeciwu. Nalegamy, by przy prezentowaniu siódmego tomu wspominać o pozostałych sześciu [tomach Wyładów Pisma Świętego], tak by w miarę możliwości móc dostarczać wszystkie siedem. Stowarzyszenie z przyjemnością dowie się o możliwościach, jakie będą otwierać się przed naszymi przyjaciółmi. „Idźcie i wy do winnicy” [Mat. 20:7]; „Żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny” [Jan 4:36].

The Watch Tower, 1 września 1917, R-6137


Publikujemy powyżej rocznicową informację dotyczącą wydania książki „Finished Mystery” [Dokonana tajemnica], zwanej też siódmym tomem „Wykładów Pisma Świętego” i uważanej przez autorów tej kompilacji za uzupełnienie kompletu sześciu tomów podręczników autorstwa C.T. Russella, choć nie wszyscy – w tym redaktorzy niniejszego czasopisma – podzielają pogląd, jakoby to dzieło, wydane już po śmierci twórcy „Wykładów Pisma Świętego”, mogło aspirować do jego autorstwa. Wydanie tej książki było jednak znaczącym wydarzeniem z punktu widzenia historii ruchu badaczy Pisma Świętego, choćby dlatego, że wywołało pierwsze znaczące kontrowersje i ujawniło nowe tendencje w kierownictwie ruchu.
W tym samym roku 1917 opublikowana została inna ważna książka – zestawienie kazań wygłaszanych przez C.T. Russella w końcowych latach jego działalności. Została ona w 2012 roku wydana także w języku polskim jako „Kazania pastora Russella” i można ją otrzymać w wydawnictwie „Straż”.


Kazania pastora Russella w formie książkowej

Mamy przyjemność ogłosić, że prowadzone są działania zmierzające do skompletowania książki zawierającej podstawowe kazania brata Russella. Zaspokoi to od dawna wyrażane oczekiwania naszych przyjaciół. Ponieważ wiele z tych kazań powtarzało się w podobnej formie, zestaw ten zawiera najważniejsze jego mowy dobrane w taki sposób, by omówione były wszystkie zagadnienia planu Bożego zarysowanego w „Wykładach Pisma Świętego”. Naszym zamiarem było uniknięcie powtórzeń w celu nadania książce przystępnej, a zarazem kompletnej formy. Z przyjemnością też donosimy, że w publikacji tej znajdą się niektóre dodatkowe opracowania brata Russella, które nigdy dotąd nie były drukowane. Miał on zamiar je udostępnić, lecz śmierć uniemożliwiła mu realizację tych planów. Jesteśmy przekonani, że nasi przyjaciele odczują wielką radość przy czytaniu wybranych jego kazań. (...) Mamy nadzieję dysponować gotową książką do 1 listopada [1917 r.]. Zamawiać można ją już teraz, ale realizacja nie nastąpi przed wspomnianą datą.

The Watch Tower, 15 września 1917, R-6147

Poprzednia strona Następna strona