Czasopismo

Jeremiasz prześladowany

– LEKCJA IX – 28 LUTEGO 1892 – JER. 38:1‑13 –

„Ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię wybawić” – Jer. 1:19.

Niniejsza lekcja mówi o tym, jak wierny prorok Jeremiasz był prześladowany z tego powodu, że śmiało głosił słowo Pana, które zapowiadało wyłącznie utrapienia dla Izraela oraz o tym, jak władze, zamiast uszanować jego mądrą radę, nierozsądnie uważały, że unikną tych utrapień poprzez prześladowanie posłańca Pańskiego głoszącego przestrogi.

Wierny prorok jest w tej sytuacji typem wiernych Wieku Ewangelii, którzy również będą przechodzić prześladowania w takiej czy innej postaci, jeśli będą śmiało głosić całą radę Bożą, bowiem aż do czasu ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi „wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą” (2 Tym. 3:12; Filip. 1:29). Apostoł Paweł wskazuje żyjącym w Wieku Ewangelii, którzy ubiegają się o nagrodę naszego wysokiego powołania, szlachetną, pełną poświęcenia wierność starożytnych bohaterów, którzy tak wiele znosili z powodu swojej wierności Panu i Jego prawdzie (Hebr. 11).

Wybawienie obiecane Jeremiaszowi słowami naszego wersetu tytułowego nie miało być wybawieniem od prześladowań ani nawet od śmierci, lecz jedynie taką ochroną, jaka była konieczna, by jego wrogowie nie wzięli nad nim góry i nie przeszkodzili w przeprowadzaniu celów, jakie Pan realizował poprzez niego. Pan nie zobowiązuje się do tego, że wybawi swoje dzieci z wszystkich nieszczęść obecnego życia. Zostało dozwolone, by dzieliły je wraz z resztą rodzaju ludzkiego, a nawet cierpiały niesprawiedliwość, złe traktowanie, a nierzadko męczeństwo dla sprawiedliwości, lecz jeśli będą wierne do śmierci, ich chwalebne wybawienie ostatecznie nastąpi wraz z ich hojnym wejściem do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa – tych z Wieku Ewangelii do duchowej fazy tego Królestwa, a tych z Wieku Żydowskiego do jego ziemskiej fazy. Podczas tego okresu, w którym lud Boży modli się: „Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi”, doświadczają oni przemocy jako Jego przedstawiciele, tak jak zostało przepowiedziane (Mat. 11:12); i tak samo jak było z Mistrzem, jest z Jego naśladowcami – przemoc w większym stopniu doznawana jest ze strony jednostek napełnionych duchem tego świata z kościoła nominalnego niż ze strony tych, którzy otwarcie odrzucają Boga.

Tak jak było z Mistrzem, tak też i z prawdziwymi naśladowcami – prześladowania mogą być w pewnych okresach bardziej otwarte i bardziej srogie niż w innych, lecz żadnej radykalnej i całkowitej odmiany nie można spodziewać się aż do czasu, kiedy królestwo będzie należało do Pana i to On będzie panował nad narodami (Psalm 22:29). „Tedy sprawiedliwi [pszenica obecnego Wieku Ewangelii] lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego” (Mat. 13:43). Już nie będą znosić odrzucenia, pogardy ani potępienia świata z Chrystusem (2 Tym. 2:12; Rzym. 8:17), lecz będą uwielbieni wraz z Nim jako współdziedzice w Jego Królestwie, które będzie błogosławić cały świat, włącznie z tymi, którzy obecnie nieświadomie ich prześladują, i będą doprowadzać wszystkich do jasnego zrozumienia prawdy.

Zion’s Watch Tower, 15 lutego 1892, R-1372

Poprzednia strona Następna strona