Czasopismo

Równo sto lat temu

Równo sto lat temu, w styczniu 1919 roku, R.H. Oleszyński rozpoczął wydawanie niezależnej „Strażnicy”, która następnie przekształciła się w Straż. W specjalnym dodatku upamiętniamy pięcioro historycznych redaktorów naszego czasopisma. Nie wiemy, jak długo jeszcze Pan pozwoli nam kontynuować tę rozpoczętą przez nich pracę, ale wdzięczni Mu jesteśmy za możliwość oddania do rąk czytelników każdego nowego numeru Straży. W kolejnym roku życzymy naszym Czytelnikom pilności i oddania sprawie Pańskiej, tak by mogli na zawsze uchwycić się wiecznego zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie.

Strażnica 2/1919
Strażnica nr 2 z 1919 r.

Poprzednia strona Następna strona