Czasopismo

Wieloraka mądrość Boga

Wieloraka mądrość Boga (Efezj. 3:10), która obrała jeden sposób postępowania w odniesieniu do ludzi, wybrała inny w odniesieniu do aniołów i nie oddała ich od razu w ręce sprawiedliwości pod maksymalny wyrok prawa, ale wymierzyła im mniejszą karę, dopóki nie poznali zła i jego konsekwencji na przykładzie lub z „widowiska” [1 Kor. 4:9], jakie zostało zapewnione w ludzkości.

Jednak wynik postępowania mądrości w obu przypadkach jest taki sam – aniołowie, będąc doskonali i mając przykład maksymalnej kary prawa, będą mogli i niewątpliwie będą pragnęli dostosować się do prawa Bożego, kiedy ponownie zaoferuje On im taką możliwość. Człowiek, który doświadczył maksymalnej kary prawa, gdy zostanie przywrócony, będzie w stanie docenić na zawsze dobro i zło i będzie umiał prawidłowo wybierać to, co jest dobre. Choć i jedni, i drudzy będą wówczas podlegać maksymalnej karze, czyli wyrokowi śmierci, nie będą nią karani dzięki zdolności do doskonałej oceny. Będą wtedy, tak jak Bóg, kochać prawość, ponieważ jest dobra, a nienawidzić niesprawiedliwości, ponieważ jest zła.

Chociaż doświadczenie aniołów może początkowo wydawać się mniej dotkliwe niż doświadczenie człowieka, to jednak, gdy się pamięta, że doświadczanie śmierci przez człowieka zostało ograniczone do średnio siedemdziesięciu lat, podczas gdy aniołowie, którzy zgrzeszyli, doświadczali ponad czterech tysięcy lat zachowania żywo [2 Piotra 2:4] pod rządami Szatana, to każdy chętnie przyzna, że ich doświadczenie nie było mniej dotkliwe niż ludzkie.

Biorąc pod uwagę wielkie dzieło, które musi być wykonane, jakże konieczne jest wywyższenie Chrystusa (głowy i ciała) do BOSKIEJ natury, jako że jego misją jest rządzenie, kierowanie i doprowadzanie do doskonałości, „każdego, kto chce”, zarówno spośród istot duchowych, jak i ludzkich. Czyż wybór tej klasy, odmiennej zarówno od aniołów, jak i ludzi – posiadającej boską naturę – nie ukazuje jeszcze piękniej wielorakiej mądrości Bożej, dzięki której jest On w stanie wszystko wykonać „według rady swojej woli” [Efezj. 1:11]?

Zion’s Watch Tower, grudzień 1884, R-697c

Poprzednia strona Następna strona