Czasopismo

Nr 3 (47) Rok 2020

 


ROK LXXXIV             LIPIEC - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ             NR 3/2020


# Tytuł artykułu
1 Poprzednik Chrystusa
2 Ewangelia według Łukasza
3 Współczesne prześladowania chrześcijan
4 Chłopiec Jezus
5 Służba Jana Chrzciciela
6 Wczesna służba Jezusa
7 Moc Jezusa
8 Kazanie na górze
9 Śpieszący z pomocą
10 Zachęta do wiary
11 Jezus Mesjasz
12 Prawdziwa miłość do bliźniego
13 Panie, naucz nas modlić się
14 Ten sługa
15 Usiłujcie wejść przez ciasną bramę
16 Przypowieść o wielkiej uczcie
17 Odzyskany marnotrawca
18 Bogaty człowiek i Łazarz
19 Szafowanie talentami i grzywnami
20 Przypowieść o winnicy
21 Zapowiedź zniszczenia Jerozolimy
22 Przestroga dla uczniów
23 Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa
24 „Pan naprawdę zmartwychwstał”