Czasopismo

Nr 3 (47) Rok 2020

 


ROK LXXXIV             LIPIEC - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ             NR 3/2020


# Tytuł artykułu
1 Poprzednik Chrystusa
2 Chłopiec Jezus
3 Służba Jana Chrzciciela
4 Wczesna służba Jezusa
5 Moc Jezusa
6 Kazanie na górze
7 Śpieszący z pomocą
8 Zachęta do wiary
9 Jezus Mesjasz
10 Prawdziwa miłość do bliźniego
11 Panie, naucz nas modlić się
12 Ten sługa
13 Usiłujcie wejść przez ciasną bramę
14 Przypowieść o wielkiej uczcie
15 Odzyskany marnotrawca
16 Bogaty człowiek i Łazarz
17 Szafowanie talentami i grzywnami
18 Przypowieść o winnicy
19 Zapowiedź zniszczenia Jerozolimy
20 Przestroga dla uczniów
21 Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa
22 „Pan naprawdę zmartwychwstał”