Czasopismo

Nasz żywy Zbawiciel

Pomimo że znaliśmy Chrystusa w ciele i pamięć o tym „mężu boleści”, który kupił nas swoją drogocenną krwią, jest słodka i święta, to teraz znamy Go jako naszego żywego Odkupiciela, którego (z powodu posłuszeństwa „aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej”) „Bóg wielce wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię” [Filip. 2:9]. On to „jest Panem wszystkich” [Dzieje Ap. 10:36], naszym żywym Zbawicielem.

Zion’s Watch Tower, styczeń 1880, R-70b

Poprzednia strona Następna strona