Czasopismo

Dotąd tylko moje ucho słyszało...

Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało – Ijoba 42:5.

W życiu duchowym nie ma lepszych okazji i szans, by stać się bogatszym i zgromadzić większą ilość dóbr, jak wtedy, gdy trzeba cierpieć. Wtedy wszystko zależy od tego, czy człowiek zwraca się ku niższej czy ku wyższej pomocy. Jeśli ucieka się do zwykłych środków i sztuczek, okazja przepada. Nie wychodzi z niej ani bogatszy, ani wspanialszy. Staje się raczej twardszy, biedniejszy, mniej odporny na ból. Ale jeśli zwraca się do Boga, godzina cierpienia oznacza przełomową chwilę jego życia. Możliwości otwierają się przed nim tak, jak ocean otwiera się przed tymi, którzy wypływają z ujścia rzeki. Pod presją nadmiernego bólu ludzie zrobili to, co najlepsze i najgorsze, najszlachetniejsze i najpodlejsze na tym świecie. Wszystko zależy od tego, czy oczekując pomocy, spoglądali ku głębinom czy ku górom.

Phillip Brooks
Zion’s Watch Tower, luty 1886, R-0833

Poprzednia strona Następna strona