Czasopismo

Któż jest moją matką i kto to są moi bracia?

Dobrze by było, żeby ci, którzy weszli w nową relację – duchowych synów Bożych, uważnie i stale zastanawiali się nad zmianą stosunków, w jakich się poprzednio znajdowali. Nie są już związani z tym, co ziemskie. Ich zainteresowania, nadzieje i cele są teraz związane ze sprawami niebiańskiej rodziny. Kiedy zaczynamy to sobie w pełni uświadamiać, nasze uczucia obejmują rodzinę Bożą, a nasze wzajemne więzi powinny pogłębiać i poszerzać miłość jednych do drugich.

Powyższe wyrażenie naszego Pana pokazuje, jak traktował On niebiańskie relacje. Kiedy ktoś mu powiedział: „Oto twoja matka i twoi bracia stoją przed domem, chcąc z tobą mówić, odpowiedział: Któż jest moją matką i kto to są moi bracia? A wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, powiedział: Oto moja matka i moi bracia! Kto bowiem wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką” – Mat. 12:47‑50.

Jako nowe stworzenia jesteśmy duchowymi dziećmi Boga i wkrótce połączymy się w dziedzictwie z Jego drogim Synem. Jesteśmy zaślubioną panną, która porzucając wszelkie ziemskie więzy ma być połączona w małżeństwie z naszym niebiańskim Oblubieńcem. Z radością czynimy teraz wszelkie możliwe przygotowania do tego wielkiego wydarzenia. Kiedy ten nowy stan się w pełni urzeczywistni, nie będziemy już dłużej mężami i żonami, rodzicami i dziećmi, braćmi i siostrami itd., z tymi na ziemskim poziomie, albowiem będziemy „królami i kapłanami dla Boga”, przygotowanymi do rządzenia i błogosławienia wszystkich rodzin ziemi, z których każdy będzie wtedy tak samo drogi nam jak Bogu. Nasza miłość do naszych dawnych bliskich będzie nie mniejsza niż teraz. Nasza miłość znacznie się spotęguje, jakkolwiek nie będzie się ograniczać do dawnych wąskich relacji pokrewieństwa.

Zion’s Watch Tower, czerwiec 1887, R-943

Poprzednia strona Następna strona