Czasopismo

Powrót do hebrajskiego dziedzictwa

Kenneth Rawson

W roku 2004 Kenneth W. Rawson napisał i opublikował broszurę Embrace Your Jewish Heritage (Obejmij swoje żydowskie dziedzictwo), kierując ją szczególnie do żydowskiej młodzieży, której część traci wiarę w Boga i Biblię. Przesłaniem tego tekstu jest propagowanie wiary w Pismo Święte oraz zachęcanie do jego czytania i wierzenia w zapisane w nim Boże objawienie. Jest to treść na tyle ogólna, wartościowa i piękna, że postanowiliśmy udostępnić tę książkę również polskiemu chrześcijańskiemu czytelnikowi.


Spis treści:

  1. Wizja judaistyczna podtrzymywała naród żydowski
  2. Bóg stara się do Ciebie dotrzeć
  3. Która religia jest prawdziwa
  4. Prawo Izraela
  5. Antysemityzm
  6. Proroctwo dowodem precyzji hebrajskiej Biblii
  7. Podsumowanie
  • Dodatek A: Syjonizm to nie rasizm
  • Dodatek B: Prawa Izraela do ziemi
  • Mapy z najnowszej historii Izraela

Oryginalne wydanie angielskie: „Embrace Your Jewish Heritage”
Israel Destiny Productions, 2004

Wydawnictwo „Straż”, Białogard 2014
ISBN 978-83-935132-3-9