Czasopismo

Boskie wieczne Przymierze Prawa

Boskie wieczne Przymierze Prawa - Doskonałość i posłuszeństwo nagrodzone Życiem Wiecznym
Boskie wieczne Przymierze Prawa
Doskonałość i posłuszeństwo nagrodzone Życiem Wiecznym

OPIS DIAGRAMU

Jest tylko jedno Boskie Prawo, niezależnie od tego, w jaki sposób byłoby ono sformułowane – najwyższa miłość dla Boga i ta sama miłość dla bliźniego jak dla samego siebie. Do tego Prawa muszą dostosować się aniołowie i ludzie, by znaleźć się w związku przymierza z Bogiem i cieszyć się życiem wiecznym. Przymierze Prawa usiłowało tego dokonać względem Izraela podczas Wieku Żydowskiego, przez jego pośredniczące dzieło jednego Dnia Pojednania odnawianego „na każdy rok ustawicznie”.

Pozaobrazowy Mojżesz (Chrystus – Głowa i Ciało, „Królewskie Kapłaństwo”), przez Jego „lepsze ofiary” z powodzeniem wprowadzi pozaobrazowy Izrael w związek przymierza i życia wiecznego. Wiek Ewangelii jest „czasem przyjemnym” na poświęcanie się kapłanów przez ofiarowanie (Psalm 50:5) i na zapłacenie wymaganej przez sprawiedliwość ceny okupu, złożonej na Kalwarii. Wiek Tysiąclecia będzie czasem pojednania świata, co symbolizuje pokropienie przez Mojżesza „ludu” krwią ofiar pojednania. Pojednanie pomiędzy Bogiem i ludźmi nie dokona się całkowicie aż do zakończenia Tysiąclecia, kiedy to Chrystus odda Królestwo Ojcu.

Świat przez odnowione Izraelskie Przymierze i przez lepszego Pośrednika zacznie otrzymywać błogosławieństwa Nowego Przymierza natychmiast pod Królestwem Pośredniczenia, ale nie wcześniej, jak dopiero po zakończeniu się Tysiąclecia, doskonali, odnowieni ludzie zostaną dopuszczeni do związku przymierza z Bogiem.

Kościół, przyjęty przez Chrystusa za sprawą wiary i poświęcenia jako członkowie pozaobrazowego Nasienia Abrahamowego już teraz pojednany z Bogiem przez ich Oblubieńca-Orędownika, znajduje się w związku i błogosławieństwie Przymierza – Gal. 3:29.

The Watch Tower, 15 grudnia 1909, R-4538

Poprzednia strona