Czasopismo

ROK LXXIV


"Na STRAŻY swej stać będę ..."

"Przychodzi poranek, a także i noc."

− Abakuk 2:1; Izajasz 21:11-12 −


„Na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą” (Łukasz 21:28). „Ale wam, którzy się boicie Imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości” – Malachiasz 4:2.