Czasopismo

Żydowskie nadzieje i perspektywy

Dysponujemy broszurą w języku angielskim, na którą składa się kilka fragmentów z III tomu „Wykładów Pisma Świętego” oraz kazanie „Jerozolima”, w cenie 10 centów za egzemplarz lub 60 centów za tuzin.

Dla tych Żydów, którzy czytają w języku Jiddish, wydrukowaliśmy na dużym formacie gazetkę Die Stimme, która zawiera wiadomości z Jerozolimy oraz sprawozdania z kilku kazań br. Russella skierowanych do Żydów.

Gazetka ta znalazła duże uznanie między Żydami. Nie wskazuje ona na Jezusa z Nazaretu, ale mówi o chwalebnym Mesjaszu. Wyraża ona przekonanie, że czas ustanowienia Jego Królestwa jest bliski i że wtedy Żydzi będą błogosławieni. Sugeruje im ona, że kraj Palestyny jest tym miejscem, gdzie rozpocznie się ich narodowe błogosławieństwo. Choć o tym nie ma w niej mowy, to wszyscy czytelnicy WATCH TOWER dobrze wiedzą, że zgodnie z proroctwami tam i wtedy zatwardziałość zostanie odjęta od Izraela i że rozpoznają oni Tego, którego przebili.

Nie spodziewamy się, by Żydzi mieli nawrócić się na chrześcijaństwo. Do nich należy przede wszystkim ziemskie błogosławieństwo. Jeśli nieliczni z nich mają uszy otwarte na duchowe posłannictwo, to je usłyszą, takich będzie jednak wyjątkowo mało.

Gazetkę Die Stimme możemy dostarczyć za darmo w dowolnej ilości. Dobrze byłoby, aby wszyscy czytelnicy, którzy chcą otrzymać pewną ilość tej gazetki do darmowego rozpowszechniania wśród Żydów, zwrócili się do nas natychmiast, jako że planujemy właśnie zlecenie nowego wydania.

The Watch Tower, 1 stycznia 1911, R-4743


URODZAJNOŚĆ PALESTYNY

Prof. Richard Gottheil z Uniwersytetu Columbia, dyrektor Amerykańskiej Szkoły Archeologii w Jerozolimie wierzy, że bliski jest czas, gdy poetyckie, biblijne wyrażenie „ziemia mlekiem i miodem płynąca” stanie się faktem w odniesieniu do Palestyny. Profesor przyznaje, że muszą jeszcze zajść pewne zmiany, zanim zrealizuje się ten ideał. Gdy ktoś stwierdził, że musiałyby zajść zmiany zarówno w glebie, jak i zarządzaniu, odpowiedział, że to, co w Ameryce lub Turcji wydaje się być skałą, w Judei jest urzyźniaczem w formie skały. „Gleba Palestyny jest szczególna. Jest niezwykle urodzajna, czego dowodzą prymitywne metody uprawy. Jeśli można na niej tyle wyhodować, ledwo ją tylko skrobiąc, to ileż mogłaby ona wyprodukować, gdyby zastosować zachodnie metody uprawy. Widziałem drzewa rosnące tam, gdzie nie było widać absolutnie żadnej gleby. W jakiś sposób korzenie znalazły sposób na dotarcie do życiodajnych soków, które umożliwiły im wzrost i owocowanie.”

The Watch Tower, 1 lutego 1911, R-4753

Poprzednia strona Następna strona