Czasopismo

Nasze nowe Biblie

Odtąd, dla odróżnienia, nasze wydania Biblii nazywać będziemy Beriańskimi. W miarę jak czytelnicy uczą się z nich korzystać, stają im się one coraz bardziej niezbędne. Tłumaczenie oczywiście nie różni się od przekładu powszechnego. Wyróżniają je jednak beriańskie pomoce zamieszczone na końcu. Obejmują one:

  1. Komentarz do całej Biblii z odnośnikami do miejsc Wykładów Pisma Świętego oraz innych naszych publikacji, gdzie dany werset jest szczegółowo rozważany. Trudno sobie wyobrazić coś bardziej pomocnego przy badaniu Biblii. W ten sposób łatwo można sięgnąć do odnośnych stron, by przekonać się, czy zagadnienie zostało omówione, gdzie i w jaki sposób. Część ta obejmuje 481 stron;
  2. Pomoc dla wykładowcy. Jest to tematyczne opracowanie tematów biblijnych, szczególnie przydatne dla tych, którzy innym wykładają Boski Plan Wieków. Pod oddzielnymi nagłówkami zgromadzone zostały różne teksty na dany temat. Z takim podręcznikiem nawet nowicjusz będzie miał zawsze pod ręką wypolerowany „miecz ducha”. W swojej skondensowanej, bardzo użytecznej formie obejmuje 18 stron;
  3. Beriański indeks tematyczny, czyli alfabetycznie uporządkowane różnorodne tematy z odnośnikami do Wykładów Pisma Świętego oraz innych naszych publikacji, gdzie są one omawiane. Ta część obejmuje 28 stron;
  4. Wyjaśnienie trudnych wersetów, gdzie podane są miejsca w naszych publikacjach omawiające te wersety Biblii. Następnie podany został całkowity wykaz dopisków oraz innych błędnych miejsc tekstu biblijnego, które nie występują w oryginalnych, najstarszych rękopisach greckich. Jest to łącznie 15 stron.
(R-4852, fragm.)

Poprzednia strona Następna strona