Czasopismo

Specjalny Styczniowy Numer [WT]

Biuro wykładowe Pastora Russella jest swego rodzaju syndykatem prasowym, który zajmuje się publikacją tygodniowych kazań brata Russella. Syndykat ten wykazał wielkie zainteresowanie planowaną podróżą dookoła świata i opublikował broszurę z opisem tej podróży, która zawiera także zdjęcia brata Russella z jego młodszych lat oraz przedruk artykułu z „Narodowej encyklopedii amerykańskich biografi”, t. XII. Wielu z czytelników WATCH TOWER, widząc tę broszurę podobnych rozmiarów co THE WATCH TOWER, zachęcało nas, by przedrukować ją jako część styczniowego wydania [The Watch Tower, 1 stycznia 1912]. Zgodziliśmy się z tą sugestią, sądząc, że broszura okaże się interesująca dla wszystkich naszych czytelników. Dodatkową korzyścią będzie publikacja okładki tego numeru [The Watch Tower] w kolorach. Jeśli ktoś będzie sobie życzył, to będzie miał możliwość ją sobie oprawić.
The Watch Tower, 15 grudnia 1911, R-4939 (fragm.)

[Fragmenty wspomnianej powyżej broszury
zostaną także opublikowane w „Straży” 1/2012].

Poprzednia strona Następna strona