Czasopismo

Jemu należy się cześć

Wiem, że jeśli jestem wybrany, by dzielić dziedzictwo z moim Panem,
Panować z Nim w chwale i otrzymać wielką nagrodę,
Jeśli pomimo wszystkich moich słabości zatrzyma On dla mnie koronę,
To wiem, że wybór ten z pewnością przyniesie chwałę Bożemu imieniu.

Gdybym był bardziej godny, a moje potknięcia mniej liczne,
To ludzie, oddając Bogu chwałę, chwaliliby również moje zalety.
Gdybym był bliski przegrania lub nigdy nie zgubił śladu,
To mówiąc o Jego dobroci, dostrzegliby także i moją.

Jednak mój byt ma zbyt wiele braków w myśli, słowie i czynie,
A to znaczy, że Jemu należy się cała chwała, w istocie, On zasługuje na jej pełnię.
Gdy ludzie zobaczą, że taki słaby śmiertelnik został wywyższony do nieśmiertelności,
Jakąż zrodzi to chwałę dla Tego, który upodobał sobie taką nicość!

Wiem, że gdy mój Zbawca powrócił do nieba
I otrzymał koronę chwały, było to dowodem miłości Jego Ojca,
Ale gdy pomyślę o zasłudze Chrystusa i Jego życiu bez grzechu i w łasce,
Nie dziwię się, że Bóg wybrał dla Niego takie miejsce.

Ze mną jest całkiem inaczej, nie mam nic, co by sprawiało,
Żebym był uczczony bardziej niż zwyczajna trzcina.
Naprawdę nie ma powodu, żeby dać mi odrobinę chwały,
Jemu należy się wszelka chwała za radości, które zdobiły moje dni.

Gdybyś znał wszystkie moje upadki, moje najpodlejsze wady,
I widział okazywaną mi ciągle przez Ojca pełną miłości cierpliwość,
Zdumiałbyś się bez miary na myśl, że On może uczynić albo że uczyni
Ze mnie sposobnego sługę dla dobra Jego ludu.

Ponieważ Jemu należy się taka chwała dlatego, że ja jestem taki,
Dlatego, że z takiego słabeusza uczynił mocarza,
To jakaż będzie Jego chwała, gdy mnie jeszcze bardziej wywyższy
I ukoronuje wraz ze swymi wybranymi na szczycie Syjonu?

To, że przez wszystkie te lata zmagań wciąż jestem niedoskonały,
Nie bardzo przemawia na moją korzyść ani nie napawa poczuciem szczęścia.
Jeśli okażę się godny, to tylko dzięki Jego łasce,
A w czci i chwale nie zasługuję na żadną cząstkę ni udział.

Nienawidzę moich win i upadków i walczę z nimi dzień po dniu,
Ale nie mogę uciec od samego siebie i od swoich słabości.
Pomimo to On mnie używa, wciąż okazując mi wiele łaski.
Zastępy niech głoszą chwałę Tego, który znalazł miejsce dla mnie biednego.

BENJAMIN H. BARTON

The Watch Tower, 15 stycznia 1912, R-4959

Poprzednia strona Następna strona