Czasopismo

Syjonizm uprzywilejowany w Turcji

Widoki z wieży strażniczej

Palestyna podnosi głowę z nadzieją. Nowy gubernator Jerozolimy wygłosił niedawno pełne sympatii oświadczenie. Uważa się też, że przedstawił w nim stanowisko tureckiego rządu. Pasza Mahdi Bey jest wszędzie entuzjastycznie przyjmowany przez żydowskich kolonistów, którzy w swej głównej osadzie, Riszon le Zion, wydali na jego cześć galowe przyjęcie. Przy tej okazji osadnicy dali wyraz niezachwianej wierności Żydów względem osmańskiego rządu konstytucyjnego.

Gubernator wygłosił dość długie przemówienie, którego treść przedstawia się w następujący sposób:

„Panowie, pozwólcie, że najpierw podziękuję wam za serdeczne przyjęcie, z jakim się tutaj spotkałem.

Z pewnością słyszeliście w wystąpieniach pewnych osób oraz niewątpliwie czytaliście w zagranicznej prasie, że nasz rząd sprzeciwia się syjonizmowi. Nie jest to prawda. My, Osmanowie, znamy Żydów zbyt dobrze, by podejrzewać ich o nielojalność.

Wiemy, że Żydzi przybyli do Palestyny z powodów nie tylko politycznych. Tym, co tak magnetycznie przyciąga ich tutaj, jest przede wszystkim święty związek łączący ich z tą ziemią. Dlatego nasz osmański rząd nie ma żadnych powodów, by sprzeciwiać się syjonizmowi.

Można dowieść na podstawie historii, że Turcja zawsze chętnie przyjmowała Żydów w czasach prześladowań i utrapień. W takich czasach zawsze z otwartymi ramionami przygarnialiśmy uchodźców z krajów ogarniętych judeofobią.

Z radością obserwujemy cudowny rozwój, który za sprawą waszej działalności stał się udziałem Palestyny w ciągu tych kilku lat waszej niestrudzonej pracy. Dzisiaj jesteście wzorem dla mieszkańców okolicznych arabskich wiosek. Dzięki waszemu przykładowi rdzenna ludność, która w większości nie umie ani czytać, ani pisać, może dowiedzieć się, jak wielkie są możliwości tej ziemi. Dlatego przedkładam wam następującą propozycję.

PROPOZYCJA RZĄDOWA

Aby wasze życie i własność nie podlegały zagrożeniom, nakłada się na was obowiązek oparcia waszej egzystencji na trwałych podstawach. W tym celu powinniście podjąć następujące działania:

Wybierzcie spośród siebie lokalnych przywódców, których wybór byłby zatwierdzony przez rząd, po to, by zarządzali obszarem jurysdykcyjnym i przeprowadzali sądy zgodnie z prawami i uregulowaniami prowincji osmańskich.

Będziecie zobowiązani do wyznaczenia strażników i żandarmów. Ich nazwiska zostaną zarejestrowane przez lokalne władze, które dostarczą im też mundury i całe niezbędne wyposażenie oraz udzielą im władzy.

Musicie także zainstalować sieć telefoniczną, by zapewnić przepływ informacji między poszczególnymi osadami i wioskami tak, by każdy atak czy też występek mógł być natychmiast odnotowany w dowództwie, a grabieżcy mogli zostać ujęci i ukarani.

2012_04_01_01
Osada syjonistów w Metulli, płn. Izrael, 1912 r.
Fot. Leo Kahan dla Eretz Yisrael, Wiedeń 1912

Zdaję sobie sprawę z tego, że w kraju tym dysponujemy nieograniczonymi możliwościami, ale niestety mamy ciągle pewne trudności. Wierzę jednak, że stopniowo cel ten zostanie osiągnięty ku wielkiemu pożytkowi naszego państwa.

Z mojej strony przekażę wam w posiadanie piaskowe wzgórza graniczące z brzegiem morskim i wydam wam oficjalny tytuł ich własności.

Ich część wydzielę pod budowę obszernych budynków rządowych, które będą wam służyć jako centralne urzędy spraw administracyjnych.

"Bracia i rodacy, podajcie wasze pomocne dłonie rządowi, a rząd ze swej strony udzieli wam pomocy w dalszym rozwoju."

The Watch Tower, 1 października 1912, R-5107


Następna strona