Czasopismo

Foto-dramat stworzenia

Foto-dramat stworzenia

[Tłumaczenie tekstów z ilustracji]

Płonna nadzieja każdego pracowitego ucznia, by posiąść całą wiedzę w ciągu jednego dnia, w końcu się ziści dzięki ruchomym obrazom. W wielu miastach będzie można już wkrótce zobaczyć program pod tytułem „Foto-dramat stworzenia”, w którym za pomocą ruchomych obrazów zostanie odtworzone dzieło stworzenia z minionych wieków. Dzięki pewnym scenom z życia oraz grze znakomitych modeli będzie też można uzyskać wgląd w to, czym człowiek i świat staną się w przyszłości, gdy osiągną już doskonałość i pełnię chwały.

Wysoka wartość historii obrazkowych w gazetach została doceniona przez duchownych i nauczycieli zgromadzeń biblijnych.

POSTANOWIENIE [KONWENCJI W] HOT SPRINGS

Bezprecedensowy sukces amerykańskich gazet w zakresie kształtowania opinii publicznej za pomocą historii obrazkowych oraz ilustracji drukowanych w ich działach informacyjnych i publicystycznych, a także niezwykła popularność ruchomych obrazów wraz z ich możliwościami adaptacyjnymi dowiodły wielkiej wartości tych metod. Dlatego też jako postępowi kaznodzieje i nauczyciele spotkań biblijnych zauważamy uzasadnioną potrzebę wyrażenia poparcia dla użycia ruchomych obrazów oraz slajdów stereoskopowych jako efektywnych i pożądanych pomocy dla ewangelistów i nauczycieli.

W dalszym ciągu postanowiono, że w celu zabezpieczenia wszystkich naszych interesów i umożliwienia ogólnie harmonijnej współpracy wszystkie ruchome obrazy oraz slajdy stereoskopowe, przez nas opracowywane, zostaną skatalogowane pod ogólnym tytułem „Foto-dramat stworzenia” i szeroko spopularyzowane, w miarę możliwości na całym świecie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego zamierza współpracować z chrześcijanami we wszystkich krajach w dziele kierowania chrześcijańskiego posłannictwa do wszystkich narodów przy użyciu ruchomych obrazów i maszyn mówiących w programie pod tytułem „Foto-dramat stworzenia”.

Wiele lat pracy oraz ogromne sumy pieniędzy zostały zaangażowane w produkcję „Foto-dramatu stworzenia”.

Setki osób wzięły udział w ponownym odegraniu owego światowego dramatu. Częściowo został zrekonstruowany korab oraz zaangażowany prawie cały inwentarz jednego z największych ogrodów zoologicznych, by odtworzyć w ruchu i z dźwiękiem udział Noego w owym wielkim spektaklu.

We wspaniały sposób zostały także odtworzone sceny plag egipskich, składania ofiar, wizyty króla Saula u wróżki w Endor oraz wiele innych epizodów opisanych w Biblii.

ŚWIĄTYNIA STWORZENIA

Świątynia przy sześćdziesiątej trzeciej ulicy, niedaleko Broadway’u, stała się domem dla „Foto-dramatu stworzenia”.

Nowojorscy przedstawiciele brooklyńskiego domu modlitwy, któremu przewodniczy pastor Russell, budują i spodziewają się niebawem uruchomić nowojorską „świątynię” jako ośrodek przyszłych światowych przedsięwzięć ewangelizacyjnych prowadzonych przez pastora Russella. Pomysł, by przeznaczyć „świątynię” do wyłącznego użytku „Foto-dramatu stworzenia”, został uznany za lepszy i bez zastrzeżeń poparty przez pastora Russella, gorącego zwolennika skuteczności i cudownej mocy drukarskiego tuszu, ruchomych obrazów oraz mówiących maszyn.

[PODPISY POD ILUSTRACJAMI]
[szpaltami z góry na dół]

[szpalta lewa]


Adam nie został zwiedziony. Z rozmysłem okazał nieposłuszeństwo, czego skutkiem była śmierć, jako zapowiedziana kara.

„Uczyń sobie korab z drzewa Gofer (...), trzysta łokci (ok. 150 m) będzie długość korabia; pięćdziesiąt łokci (ok. 45 m) szerokość jego, a trzydzieści łokci (ok. 15 m) wysokość jego” [1 Mojż. 6:14‑15]. Takie herkulesowe zadanie zostało powierzone Noemu.

„I wnijdziesz do korabia (...) i ze wszech zwierząt wszelkiego ciała (...) samiec i samica będą. (...) I uczynił Noe...”

[szpalta środkowa]


Kto „spojrzał na węża miedzianego, żyw został” [4 Mojż. 21:9]. Obrazowało to przyszłe odkupienie przez wiarę w śmierć Jezusa na krzyżu.

Pokropienie krwią

Chrzest Jezusa dokonany przez Jana – symbolizujący śmierć Jezusa jako człowieka i spłodzenie Go jako „nowego stworzenia”.

Obrazy wewnątrz tego krzyża przypominają upadek człowieka i niektóre typowe sceny zapowiadające wynikłe z upadku odkupieńcze dzieło Jezusa.

[szpalta prawa]


Jezus wybierający dwunastu – przypadek, w którym to urząd szukał człowieka, a nie człowiek urzędu.

„Będą biegać tam i sam” [Dan. 12:4 KJV] – jedno ze zwięzłych wyrażeń pośród licznych proroczych opisów naszych dni.

„A rozmnoży się umiejętność” [Dan. 12:4] to inny przykład proroctwa wypełniającego się w naszych czasach. Jakimiż zatem badaczami Biblii powinniśmy być!

Wiele poruszających zdarzeń biblijnych zostało odegranych kosztem ogromnego wysiłku jako ruchome obrazy. Oprócz tego w „Foto-dramacie stworzenia” wykorzystanych zostanie, za pozwoleniem, wiele najsłynniejszych obrazów.

Convention Reports 1913, str. 71

Poprzednia strona Następna strona