Czasopismo

Interesujący list

Do sekretarza Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego.

Szanowny Panie! Czy mógłbym otrzymać egzemplarz książki „Boski Plan Wieków” z serii podręczników? Widziałem egzemplarz dzisiaj w więzieniu w Kandy Gaol [Sri Lanka]. Więzień powiedział, że książka ta była dla niego wielką pomocą i błogosławieństwem. Spędził dwa tygodnie w ciemnicy i bardzo wątpił, ale ta książka ogromnie go uradowała. Z poważaniem,
Robert A. Clarke, kapitan Armii Zbawienia.

Powyższa prośba jest wynikiem umieszczenia książki w więziennej bibliotece w Indiach.

The Watch Tower, 1 kwietnia 1913, R-5217

Poprzednia strona Następna strona