Czasopismo

Informacje na temat pokazów „Fotodramy stworzenia”

Jestem przekonany, że odnieśliście wielką korzyść i zbudowanie z rozmaitych wykładów wygłoszonych w dniu dzisiejszym. Ufam, że zapamiętacie sobie lekcje, których się nauczyliście. Dzisiejszy dzień naszej konwencji poświęcony jest tematowi świętości. O ile dobrze rozumiemy to pojęcie, zawiera ono myśl o zupełności, a zatem, między innymi, również o sprawiedliwości.

Zamiast więc przeznaczać kolejną godzinę, która mi została przydzielona, na rozważanie tego samego tematu, podjęliśmy decyzję, by w związku z przedstawioną nam sprawą poddać pod rozwagę postanowienie, które nasz drogi doktor Smith z Louisville w Kentucky oraz z miasta Nowego Jorku zapragnął przedstawić tutejszej społeczności konwencyjnej, a które ma związek ze sprawiedliwością oraz wielkim i powszechnym wpływem, jaki wywiera sprawiedliwość i prawda za pośrednictwem pokazów „Fotodramy stworzenia”.

Sądzimy przeto, że z pewnością chętnie dowiecie się kilku szczegółów dotyczących „Fotodramy”. Została ona już pokazana, wraz ze swymi cudownymi, podnoszącymi na duchu wykładami i obrazami, w 167 miastach Stanów Zjednoczonych i Kanady, jak również za granicą. Nie mamy danych zza oceanu, więc nie możemy ich dodać do naszych, ale jak się przekonacie, liczby i tak są bardzo imponujące.

Raporty, które otrzymały biura naszej głównej siedziby do minionej soboty, 20 czerwca [1914], zawierają następujące dane: W pokazach przeprowadzonych w 167 różnych miastach uczestniczyło łącznie 3 168 995 osób. Pomyślcie tylko, jakże wspaniałe jest to świadectwo w ogłaszaniu sprawiedliwości i prawdy tak wielu ludziom. Żywimy uzasadnioną nadzieję, że w ten sposób został podniesiony sztandar sprawiedliwości w sposób nieporównywalny do niczego innego na tym świecie. Wszystkie te pokazy odbyły się począwszy od dnia 18 stycznia bieżącego roku, a łączna liczba dni pokazowych wynosiła 3078. Głoszenie Ewangelii w ciągu tej liczby dni do tej ilości osób oznaczało, że średnia na dzień w jednym miejscu – pomyślcie tylko, drodzy przyjaciele, średnia, a nie największa liczba osób w jednym miejscu, tylko średnia na dzień w jednym miejscu, wynosiła ponad tysiąc osób. W samym Chicago „Fotodramę” obejrzało i wysłuchało 127 tysięcy osób. Przez wiele dni ogromne audytorium było wypełnione do granic możliwości. Wedle naszej wiedzy mieści ono 3700 osób.

Podobnie było w Bostonie. Tamtejsze największe audytorium było wypełnione przez wiele razy w ciągu różnych pokazów, a ludzie musieli zawracać, ponieważ nie mogli się dostać do środka, by obejrzeć pokaz. Ogółem ponad 100 tysięcy ludzi uczestniczyło w prezentacji w Bostonie. Nie mamy czasu przedstawiać szczegółowych danych na temat innych miast, ale praca posuwa się naprzód. Ciągle napływają do nas raporty, że w niedziele na pokazy przybywa 30, 40, a nawet 60 tysięcy ludzi.

Całkowita liczba prezentacji wynosi jak do tej pory 8891. Nie zamierzam obciążać was dalszymi suchymi statystykami, myślę jednak, że dobrze było przedstawić wam te dane, zanim oddam głos doktorowi Smithowi, by zaprezentował postanowienie, które pragnie poddać pod rozwagę naszego zgromadzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego. A teraz mam wielką przyjemność oddać głos doktorowie Smithowi.

Doktor Smith przedstawił następujące postanowienie:

POSTANOWIENIE
NIEDZIELA PO POŁUDNIU, 28 CZERWCA 1914

My członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego zgromadzeni na konwencji w Memorial Hall w Columbus, Ohio, postanawiamy, że:

W czasie, gdy ligi czystości moralnej, stowarzyszenia wstrzemięźliwości oraz organizacje pokojowe usiłują osiągnąć i praktykować wyższy poziom życia pod względem psychicznym, umysłowym i moralnym oraz:

W czasie, gdy „Fotodrama stworzenia” kształtuje międzynarodową opinię publiczną w tym samym duchu, jak też:

Uznając, że owe szlachetne przedsięwzięcia zasługują na nasze bezwarunkowe poparcie, niniejszym postanowieniem zobowiązujemy się i przyrzekamy udzielać wsparcia zasadom, które są w tych działaniach propagowane, tj. sprawiedliwości, wstrzemięźliwości i pokojowi, a także kształtować publiczne poglądy wedle tych reguł, zalecając noszenie odznaki PAX, znaku pokoju identyfikującego jej właściciela jako naśladowcę Księcia Pokoju.

Po dyskusji rezolucja została jednogłośnie przyjęta.

Columbus, Ohio, niedziela, 28 czerwca 1914, godz. 17:00
Sprawozdania Konwencyjne 1914, wersja PDF, str. 277

Stworzenie pokazane na obrazach

TŁUMNIE ZGROMADZONA PUBLICZNOŚĆ OBEJRZAŁA WYŚMIENITE OBRAZY W SALI COLISEUM

Pierwszy ruchomy film z serii „Fotodrama stworzenia” został pokazany w sali Coliseum w poniedziałek wieczorem, a bardzo licznie zgromadzona publiczność przyjęła go z wielkim zadowoleniem i była nim bardzo poruszona. Setki ludzi musiały odejść sprzed drzwi, a przy każdym oknie po wschodniej stronie Coliseum tłoczyły się osoby usiłujące zobaczyć coś z zewnątrz.

Między sekcjami z ruchomymi filmami pokazywane były serie kolorowych przeźroczy ukazujących biblijne sceny i wydarzenia. Ilustracje te opowiadały o czasach od Abrahama do Salomona, a także o wydarzeniach poprzedzających przyjście Mesjasza.

Być może największe wrażenie wywarł film ukazujący scenę, jak rodzice opłakują pierworodnych egipskich, przynosząc ciała swych dzieci do faraona, który następnie sam dowiaduje się, że i jego dotknęło podobne nieszczęście.

„Clinton Herald”, 30 czerwca 1914
Convention Reports 1914, wersja PDF, str. 72

Poprzednia strona Następna strona