Czasopismo

„Fotodrama” w Europie

Wspierając plan pokazów „Fotodramy” w Europie, 19 maja Wydawca w towarzystwie trzech operatorów opuścił Nowy York na statku S. S. Lusitania, do której to podróży przyłączyło się jeszcze kilku przyjaciół. Nasze przybycie do Londynu korzystnie zbiegło się w czasie z londyńską konwencją w Whitsuntide. Trzy dni tej konwencji okazały się bardzo interesujące i korzystne. Wszystkie zebrania odbyły się w londyńskiej Operze, przy czym największa liczba uczestników wyniosła dwa tysiące. Różne zarysy wielkiego Boskiego planu zostały przedstawione przez siedemnastu mówców. Konwencję zakończyła uczta miłości, w której wzięło udział prawie dwa tysiące osób. Jednomyślnie uznano tę konwencję za najprzyjemniejszą, jaka kiedykolwiek miała miejsce w Europie. Pan był ze swoim ludem, błogosławiąc, orzeźwiając i wzmacniając nas. Sto dwadzieścia cztery osoby poprzez zanurzenie w wodzie okazały swoje pełne poświęcenie Panu aż do śmierci.

W międzyczasie trwały przygotowania do pokazów „Fotodramy”. Prowadzono szkolenie w celu ostatecznego poinstruowania braci, którzy posiadali już znaczne umiejętności w zakresie obsługi kinematografów. Trzeba było zapoznać ich ze specyficznymi szczegółami odnoszącymi się do „Fotodramy stworzenia”. Bezzwłocznie utworzono grupę szkocką i dwie angielskie, w których łącznie znalazło się piętnastu wspaniałych młodych mężczyzn, poświęconych i chętnych do służby. Już po jednej lub dwóch pierwszych lekcjach było widoczne, że szybko staną się oni bardzo skuteczni. Kolejna grupa pięciu osób zostanie przeszkolona, gdy tylko pojawi się potrzeba ich służby. Przedstawiciele z Francji, Szwajcarii, Niemiec, Danii, Szwecji i Finlandii przybyli do Londynu, by przygotować pokazy „Fotodramy” w swych krajach ojczystych oraz zdobyć informacje na temat ich obsługi, jak również niezbędnych kroków przygotowawczych. Mamy nadzieję, że w lipcu „Fotodrama” zostanie zaprezentowana we wszystkich tych krajach. Nasi przyjaciele są wyraźnie chętni do służby, a perspektywy wydają się sprzyjające.

Dobry początek dla „Fotodramy” miał miejsce w Princess Theatre w Londynie w niedzielę 14 czerwca. W wydarzeniu tym uczestniczyło około 2200 osób. Pokazy będą kontynuowane każdego popołudnia i wieczoru przez miesiąc. Możliwe są dalsze pokazy w Londynie, jednak to, jakie one będą, zależy głównie od Pańskiej opatrzności oraz gorliwości miejscowych przyjaciół. Wszyscy wydawali się bardzo zadowoleni z dwóch części „Fotodramy”, zaprezentowanych przed naszym wyjazdem 20 czerwca. Wierzymy, że w Europie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, opinia publiczna będzie bardzo zainteresowana i odniesie korzyści z owej najnowszej metody „spisywania na tablicach” Boskiego zamierzenia, planu – zobrazowania Ewangelii przy jednoczesnym prezentowaniu jej za pomocą naszych wspaniałych urządzeń akustycznych oraz darmowego scenariusza.

Kiedy odjeżdżaliśmy, trwały przygotowania w różnych miastach Wielkiej Brytanii. W Glasgow pokaz „Fotodramy” miał się rozpocząć następnego dnia, 21 czerwca, w St. Andrew’s Hall – największej sali widowiskowej w tym mieście. Nie mamy wątpliwości, że Pańskie błogosławieństwo dla aktywności tamtejszych braci sprawi, że prezentacja okaże się sukcesem – przyniesie korzyści dla wielu osób.

Pozostawiwszy operatorów, aby przygotowali pokazy „Fotodramy” w Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Niemczech, Francji i Szwajcarii, przy współpracy z oddziałami Towarzystwa w tych krajach, 20 czerwca rozpoczęliśmy podróż powrotną statkiem S. S. Aquitania. Wyjątkowo cicha i przyjemna podróż doprowadziła nas do kraju ojczystego w samą porę na konwencje w Asbury Park w stanie New Jersey, Columbus w Ohio oraz Clinton w Iowa.

Redaktor był zachęcany, nieustannie pobudzany oraz wzmacniany przez kontakt z braćmi z różnych części świata. Jest to pomocne, gdy zauważa się ducha lojalności względem Pana i Jego Słowa – ducha oddania utrzymującego się przez miesiące i lata. Okazywany duch wszędzie jest taki sam. Jest to duch miłości i gorliwości – duch święty. Powód dla jego okazywania zawiera się w słowach Apostoła: „Przez jednego Ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni” [1 Kor. 12:13] – w Chrystusa.

The Watch Tower, 15 lipca 1914, R-5502

Poprzednia strona Następna strona