Czasopismo

Interesujący list

STALE ROSNĄCE ZAINTERESOWANIE I UZNANIE

Drogi Bracie!

Pozdrowienia w imię Pana i niech łaska, pokój i miłosierdzie Boga, naszego Ojca, oraz Pana Jezusa Chrystusa pomnażają się nad Tobą!

Będąc od dwunastu lat stałym czytelnikiem czasopisma „The Watch Tower”, z wciąż rosnącym zainteresowaniem i uznaniem, nie znajduję słów, by opisać wielkie błogosławieństwa, jakie otrzymałem dzięki naukom zamieszczanym na jego łamach. Cieszę się z tego i jestem szczerze wdzięczny. Niemniej jednak z ogromnym ubolewaniem obserwowałem przez ten czas, że szczególnie interesujące zagadnienia, w które „The Watch Tower” obfituje, nie były tematem ogólniejszych dyskusji wśród braterstwa. Zauważyłem także, że wielu z drogich przyjaciół – choć nie wątpię w ich gorliwość co do „nowego Tower”, które jest tak bardzo doceniane – czyta je pośpiesznie i nie przyswaja mnóstwa najcenniejszych myśli. Wielu robi tak z myślą, by ponownie przeczytać je z uwagą później, ale często nie udaje im się to przed pojawieniem się kolejnego numeru „The Watch Tower”.

Z zadowoleniem zauważam, że ostatnio w dużej mierze to się zmienia, przynajmniej w jednym przypadku, dzięki sugestii Komitetu Starszych i Diakonów z San Francisco. Zostało zorganizowane spotkanie w celu przedyskutowania tych interesujących kwestii z „The Watch Tower” i obecnie są one omawiane podczas kolacji w niedzielne wieczory. Wszystkich prosi się o to, by czytali czasopismo w sposób krytyczny, notując szczególnie interesujące zagadnienia i podkreślając je. Przy stole prowadzący cytuje każdy artykuł oddzielnie, a przyjaciele czytają fragmenty, które podkreślili, w ich właściwej kolejności, z krótkim komentarzem. Niektóre z tych najważniejszych są potem poddawane pod dyskusję w zborze. Wierzę, że jest to bardzo pomocne i pobudza do krytycznego czytania.

Dziękując Ci jeszcze raz za wydania „The Watch Tower” i Twój nieprzerwany trud miłości, pozostaję w modlitwach o ciągłe błogosławieństwo i kierownictwo naszego drogiego Mistrza, do czego przyłącza się siostra A.

Twój brat w Panu,W. E. Abbott, Kalifornia

The Watch Tower, 1 października 1914, R-5554

Poprzednia strona Następna strona