Czasopismo

Czy umiesz?

Czy umiesz iść prosto ową wąską ścieżką
Bez przyjaciół u boku i pomocnej dłoni?
Czy umiesz odważnie kroczyć w gęstniejącym mroku,
Czekając aż Pan ześle swe światło.

Czy umiesz powściągnąć serdeczne pragnienie miłości?
Czy będziesz szukać tylko duchowej przyjaźni?
Czy umiesz pozostać samotny, niezauważony, nieznany,
Gdy tylko wiara cicho szepcze: On zna, którzy są Jego?

Tam, gdzie stały stopy Błogosławionego, czy umiesz stać?
Czy umiesz podążać Jego śladem przez pustynny kraj?
Czy umiesz porzucić przyjemności i sławę?
Czy umiesz żyć wyłącznie dla chwały Jego imienia?

Czy umiesz się uśmiechać, gdy Jego głos mówi „nie”,
Gdy „pole bieleje na żniwo”, a serce wzdycha, by odejść?
Czy umiesz odpocząć w zadowoleniu i ciszy
Aż twój Pan, główny żniwiarz, objawi swą wolę?

Czy umiesz złożyć na ofiarę, w ołtarza czystym płomieniu
Twe najcenniejsze dobro, skarb dobrego imienia?
Czy umiesz prosić o Ojcowskie błogosławieństwo dla tych,
Którzy cały czas tobą gardzą i z tobą walczą?

Gdy rozpęta się bitwa błędu przeciwko Prawdzie,
Czy umiesz dobyć „miecza” przeciwko niezliczonym wrogom?
Czy umiesz wznosić sztandar coraz wyżej i wyżej,
Gdy Jego chwałę trzeba opiewać w pośrodku ognia?

Gdy widzisz, że Pańska sprawa miałaby upaść,
Czy z odwagą zniósłbyś siedmiokrotny żar pieca?
Czy ostoi się wiara, gdy upada twe serce i ciało,
Gdy jako Nowe Stworzenie przechodzisz pod ostatnią zasłoną?

Jeśli tak, możesz pić kielich, który On nalewa.
A jeśli nigdy nie porzucisz sztandaru Prawdy,
Będziesz przez Niego umiłowany i przywdziejesz Jego koronę.
Na Jego tronie zasiądziesz i będziesz z Nim dzielił chwałę.

G. W. S. [Gertrude W. Seibert]

The Watch Tower, 1 marca 1915, R-5647


Gertrude Woodcock Seibert (1864-1928), amerykańska poetka, uczestniczka (od 1894 r.) i współpracowniczka ruchu Badaczy Pisma Świętego. Jej wiersze ukazywały się w „The Watch Tower” od 1899 r. (R-2536). Była autorką licznych wierszy publikowanych w wydawnictwach Badaczy Pisma Świętego oraz wielu tekstów pieśni. W 1905 roku opracowała jedną z najpopularniejszych publikacji wydawnictwa Watch Tower „Daily Heavenly Manna” („Codzienna niebiańska manna”), zawierającą zestaw wersetów na każdy dzień roku wraz z krótkimi fragmentami artykułów z „The Watch Tower” (R-3467). Do 1914 r. łączny nakład tej książeczki tylko w języku angielskim wyniósł 150 tys. egz. Także w 1905 ukazało się ilustrowane wydanie jej wiersza „In the Garden of the Lord”. W 1907 r. współredagowała „Berean Bible Teachers’ Manual”, czyli popularny „Komentarz”, a w szczególności jego dodatki, Instructors’ Guide-Texts oraz Berean Topical Index (R-4072), które po polsku ukazały się jako broszura „Spis tematów biblijnych”. Jej wiersz „Sweet Brier Rose” („Ta słodka dzika róża”, Straż 1/2010, str. 23) został wydrukowany w 1909 r. jako broszura noworoczna w nakładzie 500 tys. egz. (R-4510). W 1926 r. w Miami ukazał się tomik jej wierszy „The Sweet-Brier Rose and Other Poems”.

Poprzednia strona Następna strona