Czasopismo

Pamiątkowa wieczerza

Nasza rada, żeby małe grupy spotkały się jak zwykle na obchodzenie Pamiątki wieczorem 7 kwietnia [1895] (zob. poprzedni numer) i żeby nie opuszczać domowych zebrań na rzecz uczestniczenia w większych zgromadzeniach, nie wynikała z jakiegokolwiek braku serdeczności względem wszystkich. Każda osoba osamotniona, pozbawiona społeczności i zebrań, dla której dogodne byłoby spotkanie i świętowanie z nami, zostanie bardzo ciepło przyjęta.

SPECJALNE GODZINY NABOŻEŃSTW DLA KOŚCIOŁA W ALLEGHENY W NIEDZIELĘ 7 KWIETNIA [1895]

Kaplica Domu Biblijnego, 58 Arch St.:

O godz. 10:30 kazanie, a po nim nabożeństwo do chrztu prowadzone przez niemieckiego usługującego.

O godz. 19:00 modlitwa i zebranie świadectw, którego myślą przewodnią będą słowa apostoła z 1 Kor. 2:2: „Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”.

O godz. 20:00, po uwagach objaśniających i modlitwie, zostaną podane symbole upamiętniające ciało i krew naszego Pana.

Zalecamy, aby popołudnie przeznaczyć na osobiste i prywatne rozmyślania nad doniosłymi faktami, jakie kończyły misję naszego Pana i doprowadziły do najważniejszego aktu końcowego – Jego śmierci, przez którą zostało zapewnione nasze odkupienie. Nie zaniedbajmy tego, by był to zarówno czas sprawdzenia samych siebie, jak inaszej duchowej łączności z naszym Panem w duchu modlitwy. „Módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie” – powiedział nasz Mistrz przy tej okazji; doświadczenie niezmiennie pokazuje, że rokrocznie w tym okresie Bóg dozwala Szatanowi przesiewać pszenicę (Łuk. 22:31‑32). Nie tylko korzystajmy ze wsparcia wielkiego Pośrednika (Hebr. 7:25), ale ponadto starajmy się być tak wypełnieni Jego duchem, żebyśmy w tym przesiewaniu mogli się ostać jako zwycięzcy, dzięki Temu, który nas umiłował i kupił nas swoją własną, kosztowną krwią.

Sugerujemy, aby każdy, przychodząc na wieczorne zebranie, kontynuował medytację i unikał ogólnych rozmów.

Wszyscy, którzy pokładają ufność w drogocennej krwi Kalwarii i są w pełni poświęceni Panu, zostaną serdecznie przyjęci.

Odnośnie podawania emblematów Pamiątki

Pewien brat zapytuje o właściwy porządek usługi w związku z celebrowaniem wieczerzy Pamiątki, a ponieważ zagadnienie to może interesować wielu, publikujemy część naszej odpowiedzi.

Po rozpoczęciu zebrania niech ktoś z kompetentnych obecnych powie kilka słów na temat ważności tego zarządzenia, jak i emblematów, poczynając od chleba i co on symbolizuje – nieformalnie, i dłużej lub krócej, na ile pozwalają okoliczności, stara się wyłożyć prawdziwe znaczenie tego, co jest robione. Niech następnie zwróci uwagę, że ustanawiając Pamiątkę, nasz Pan najpierw podziękował; niech więc sam również wyrazi dziękczynienie albo poprosi kogoś, by to uczynił. Następnie postępujcie mniej więcej tak, jak zostało to opisane: po zjedzeniu wieczerzy paschalnej, figuralnego baranka, nasz Pan „wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje”. Mówiąc krótko, ułam kawałek chleba (najlepiej przaśnego, nabytego u Żydów, albo skorzystaj z biszkoptów pieczonych na sodzie, a więc bez kwasu) i podaj go tym, którzy będą rozdawać, albo podawaj sam, w zależności od wielkości zgromadzenia.

Uważamy, że dobrze jest zachować w tym czasie ciszę i medytować przez kilka chwil. Następnie niech ktoś podziękuje za to, co wyobraża kielich. Wtedy powiedz: „Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów”. (Doradzamy, aby był to możliwie sok z winogron lub mieszanka soku z odrobiną wina i cukru, tak by nie był wyczuwalny smak alkoholu – ze względu na tych, którzy mogli mieć w przeszłości pociąg do trunków.) Po podaniu tego emblematu znowu pozostaw chwilę ciszy na refleksję, a potem powiedz: Napisane jest: „I zaśpiewawszy pieśń, wyszli”. Uczyńmy podobnie – w myślach podążajmy za Panem przez tę obfitą w wydarzenia noc w ogrodzie Getsemane, modlitwę z uczniami i napomnienie ich do czuwania i modlenia się, poprzez zdradę, aresztowanie, próbę, ukrzyżowanie itd.

Czasem korzystne może się okazać, zamiast przemawiania, odczytanie zapisów z „Watch Tower” – marzec 1891, str. 36 [R-1289; R-2270], 15 marca 1895, str. 71 [R-1786].

Zion’s Watch Tower, 1 kwietnia 1895, R-1793

Poprzednia strona Następna strona