Czasopismo

Ostrakon z Khirbet Qeiyafa

7 stycznia 2010 prof. Gershon Galil opublikował propozycję rekonstrukcji inskrypcji.

Nie będziesz [tego] czynił, ale będziesz czcił [Pana]
Sprawuj sąd dla niewolnika i dla wdowy / sprawuj sąd dla sieroty
[oraz] przybysza. Wstaw się za dzieckiem / wstaw się za biednym [i]
za wdową. Usprawiedliw [biednego] przez ręce królów.
Chroń biednego i niewolnika / wspieraj cudzoziemca.

Opublikowany przez Uniwersytet w Hajfie artykuł stwierdza: „Tekst ten wyraża socjalne podejście w odniesieniu do niewolników, wdów i sierot. Posługuje się czasownikami charakterystycznymi dla języka hebrajskiego, takimi jak „asah” (czynić) i „awad” (pracować), które były rzadko używane w innych językach regionalnych. Niektóre słowa pojawiające się w tekście, takie jak „almanah” (wdowa), są specyficzne dla języka hebrajskiego i miały odmienną pisownię w innych językach lokalnych. Również treść zapisu jest obca dla wszystkich kultur w tym regionie, z wyjątkiem społeczeństwa hebrajskiego. Prezentowana inskrypcja zawiera socjalne elementy podobne do tych, które znajdują się w biblijnych proroctwach i bardzo różniące się od proroctw spisywanych w ramach innych kultur, w których postuluje się gloryfikację bogów i okazuje troskę względem ich potrzeb.

Kontekst tego zapisu wskazuje na wrażliwość społeczną na delikatne położenie słabszych członków społeczności. Inskrypcja świadczy o obecności obcokrajowców w społeczeństwie izraelskim już w tak starożytnym okresie i nakazuje okazywanie im wsparcia. Nawołuje ona do troski o wdowy i sieroty oraz zobowiązuje panującego wówczas króla do angażowania się na rzecz zmniejszania nierówności społecznych. Treść inskrypcji przypomina podobne zapisy biblijne (Izaj. 1:17; Psalm 72:4; 2 Mojż. 23:3 i inne), jasne jest jednak, że nie jest ona kopią żadnego miejsca Pisma Świętego.

Qeiyafa Ostracon Chronicle
Khirbet Qeiyafa Archeological Project
The Hebrew University of Jerusalem
http://qeiyafa.huji.ac.il/ostracon12_2.asp

Poprzednia strona Następna strona