Czasopismo

Ewangelia według Łukasza

Ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa, postanowiłem i ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadałem, opisać ci to po kolei, zacny Teofilu, abyś nabrał pewności co do tego, czego cię nauczono (Łuk. 1:1-4).

Według tradycji Łukasz pochodził z Antiochii Syryjskiej. Z zawodu był lekarzem (Kol. 4:14). Miał przyjąć chrzest podczas drugiej podróży misyjnej ap. Pawła (ok. 50 r. n.e.) i zostać jego uczniem. Był razem z nim w Rzymie, Macedonii i Grecji jako jego najwierniejszy towarzysz. Zmarł prawdopodobnie w Beocji, mając 84 lata.

Ewangelista Łukasz
Łukasz Ewangelista wg ilustracji z Ewangeliarza Bizantyjskiego

Poprzednia strona Następna strona