Czasopismo

Rozmaitości

Ktoś przepięknie powiedział: „Zauważyłeś, że wszystkie wieczorne cienie wskazują na wschód, gdzie nastąpi wschód słońca. Tak więc każdy cień rzucony przez obniżające się słońce ziemskiej pomyślności wskazuje z niezawodną pewnością na lepsze nadzieje, które są rozniecane przez jaśniejące obietnice Boga”.


Przyzwyczajaj się do intensywnego myślenia. Umysłowy kapitał, podobnie jak finansowy, aby być cokolwiek wart, musi być dobrze zainwestowany – musi być właściwie dopasowany i zastosowany. Oznacza to, że rozważne, głębokie i intensywne myślenie jest niezbędne, jeśli pragnie się osiągnąć dobre rezultaty.


W momencie, w którym staramy się wyjrzeć poza objawienie i badać tajemnice natury, tracimy rzeczywistą dobrą ocenę jednego i drugiego.

Zion’s Watch Tower, grudzień 1880, R-173c

Poprzednia strona