Czasopismo

Uschnięte drzewo figowe przynoszące owoc

„I widząc przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I powiedział do niego: Niech się już nigdy nie rodzi z ciebie owoc. I drzewo figowe natychmiast uschło.” „A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko” – Mat. 21:19 i 24:32.

Jakiś czas temu wspomnieliśmy o nawróceniu żydowskiego prawnika Iosifa Rabinowicza, z południowej Rosji, na wiarę w Chrystusa Jezusa. W pełni przekonany o mesjaństwie Jezusa wrócił do swojego domu w Besarabii [historyczna nazwa krainy na terenach obecnej Mołdawii i Ukrainy – przyp. red.] i zaczął z wielkim powodzeniem głosić „Jezusa, naszego żydowskiego brata, prawdziwego Mesjasza”. Wkrótce po tym pojawiły się pogłoski, że został zamordowany, ale ostatnie relacje temu zaprzeczają i mówią, że ruch wśród Żydów rozprzestrzenia się stopniowo. Z zainteresowaniem czyta się poniższe tłumaczenie listu reformatora do pewnego londyńskiego dżentelmena [pastora Johna Wilkinsona (1824‑1907), założyciela Mildmay Mission to the Jews]. Przeklęte do końca obecnego wieku drzewo figowe ma nie tylko obiecujące liście, ale zaczyna już przynosić owoce.

Kiszyniów [obecnie Młodawia],
2 stycznia 1885 r.

Do szanownego Johna WILKINSONA:

Twój wartościowy list i broszura „Dzieło Pana pośród Izraela” zostały doręczone. Moje serce uradowało się, kiedy je przeczytałem i dostrzegłem, jak wielka i silna jest miłość Twojego serca do braci Pana Jezusa, Mesjasza, według ciała i jak cenne jest w Twoich oczach zbawienie narodu izraelskiego.

Padam na twarz przed JHWH, Bogiem naszego Pana Jezusa, a z głębi mego serca wypływają słowa słodkiego pieśniarza Izraela: „Niech się zawstydzą i zawiodą wszyscy, którzy cieszą się z mojego nieszczęścia; niech się okryją wstydem i hańbą ci, którzy wynoszą się nade mnie. Ale niech śpiewają i radują się ci, którzy sprzyjają mojej słusznej sprawie; niech mówią nieustannie: Niech będzie wywyższony PAN, który pragnie pokoju dla swego sługi” (Psalm 35:26‑27).

Niniejszym przesyłam Ci broszurę: „Pierwsze owoce drzewa figowego”, która zawiera moje opinie i oświadczenia dotyczące tych dzieci Izraela w południowej Rosji, które wierzą w Jezusa jako Mesjasza. Dokumenty te zostały zredagowane przez profesora Franza Delitzscha z Lipska. Dzięki nim dowiesz się o pochodzeniu naszej wiary w Jezusa (naszego cielesnego brata), Mesjasza. On jest najgłębszym pragnieniem i tęsknotą naszych serc. Nasi angielscy przyjaciele i bracia w Jezusie, naszym Zbawicielu, mogą być przekonani przez tę wyżej wymienioną broszurę, że po tym, jak Pan odsłonił swoje święte ramiona w oczach wszystkich narodów i jak wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie naszego Boga, nadszedł teraz czas, kiedy odłączą się i wyjdą spośród Izraela wszyscy nieczyści, a niosący naczynia Pańskie zostaną oczyszczeni.

To prawda, że zbawienie Pana nie może wyjść i wejść na świat (Joz. 6:1) z pośpiechem ani też nie może przychodzić szybko, ale teraz, gdy JHWH, jako Strażnik przedniej straży i Król wszechświata, przeszedł przed ludem izraelskim, Bóg Izraela stanie także jako Strażnik tylnej straży, jako ten, który zbiera wygnańców izraelskich.

Umiłowany w Panu! Niniejszym piszę Ci, że kiedy moje stopy dotknęły świętego miasta, tj. Jerozolimy, i ujrzałem miejsce, w którym Go (Jezusa) przebili, to tam i wtedy JHWH oświecił moje oczy, abym zrozumiał Prawo, Proroków i Psalmy w odniesieniu do planu zbawienia i zasmakował nieco słodyczy tej tajemnicy, która ku smutkowi mego serca wciąż nie jest objawiona większości moich braci, synów Izraela.

Odtąd poświęciłem swój czas i swoje imię dobru mojego upartego i nieszczęśliwego narodu, aby ze spiżowym czołem w mocy Bożej świadczyć im o ewangelii obietnicy, którą otrzymali nasi ojcowie, a mianowicie, że Bóg wzbudził tego człowieka, Jezusa z Nazaretu, z nasienia Dawida jako Zbawiciela (Wyzwoliciela) Izraela.

Za sprawą głębi bogactw i mądrości Boga, Najwyższego, ojcowie nasi, którzy byli objęci obietnicą, zbuntowali się przeciwko Jezusowi, aby łaska została udzielona narodom pogańskim nie przez jakąkolwiek obietnicę, ale przez łaskę w ewangelii Mesjasza.

Teraz, gdy weszła pełnia pogan, nadszedł czas, abyśmy my, synowie Izraela, powrócili do Boga Izraela i jego Króla i stali się Jego umiłowanymi dziećmi. Powinniśmy przyjąć nasze dziedzictwo, dziedzictwo Jakuba, które jest nieograniczone, ponieważ jesteśmy prawowitymi dziedzicami, dziećmi Abrahama, uczniami Mojżesza, sługami domu Dawida w wieczności. W ten sposób nasza pełnia (tj. przyjście wielu Izraelitów do Chrystusa) będzie bogactwem naszym i bogactwem narodów, zgodnie ze słowami JHWH za pośrednictwem św. Pawła, pierworodnego z Izraela, a jednocześnie pierwszego wśród powracających pogan.

Pośród moich braci i na wielkich zebraniach szczerze upominam: „Otrząśnij się z prochu, powstań, włóż moje piękne szaty, ludu mój! przez syna Jesse, Jezusa z Nazaretu, Pan dokonał wielkich rzeczy z tobą, o Izraelu, aby także mógł dokonać wielkich dzieł wśród narodów ziemi, błogosławionych w naszych ojcach”.

Bardzo dziękuję Bogu, że widzę tysiące tych, którzy z radością słuchają, i ufam JHWH, który wybrał Dawida, swego sługę, i jego potomstwo po nim, że w stosownym czasie wszystkie te kamienie będą żywymi kamieniami zbudowanymi przez samego Boga w mocny dom i kapłaństwo święte, aby przyjemne ofiary mogły być tam składane Bogu Izraela w Jezusie, Mesjaszu. Powinni oni poznać i przyjąć prawdę, bo tylko ona może ich uczynić wolnymi dziećmi.

Wielu godnych synów Izraela czeka i tęskni za tą godziną – godziną łaski naszego Boga. Błagam Cię, w imieniu naszych braci w Rosji, którzy szukają zbawienia, aby przyjaciele naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdziekolwiek są, nie milczeli, lecz by udzielali rady i śmiało przemawiali, aż będzie także z nami Emanuel, aż JHWH pokaże nam Go i Jego mieszkanie.

Wtedy wszyscy, którzy nas zobaczą na naszej ziemi, w Rosji, powiedzą o nas: „Oni są błogosławionym nasieniem Pańskim”.

Oto pokorne słowa napisane z daleka przez tego, kto Ci się kłania i szuka bliższej znajomości z Tobą, prawdziwym synem Izraela.

Iosif RABINOWICZ

Zion’s Watch Tower, maj 1885, R-750

Poprzednia strona Następna strona