Czasopismo

Widok z wieży

Żądanie 100 milionerów:
„Opodatkujcie nas, bogatych, teraz”

W celu przeciwdziałania nierówności społecznej grupa milionerów domaga się wyższych podatków. Państwa mogłyby w ten sposób wygenerować przychody rzędu bilionów.

Grupa ponad 100 milionerów z dziewięciu krajów wraz z organizacjami międzynarodowymi domaga się podatku majątkowego dla najbogatszych.

Według organizacji pomocy kryzysowej Oxfam grupy Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity i Tax Me Now skierowały powyższą prośbę do rządów. Pomogłoby to zmniejszyć skrajne nierówności i sfinansować podstawowe usługi społeczne, takie jak zdrowie publiczne i edukacja – napisał w środę [12 stycznia 2022] Oxfam. Oxfam odniósł się do analizy, zgodnie z którą możliwy jest podatek w wysokości co najmniej 2,5 biliona dolarów (2,2 biliona euro) rocznie.

Patriotyczni Milionerzy publikują swój list z okazji cyklu wydarzeń Światowego Forum Ekonomicznego „Agenda Davos”. Wśród sygnatariuszy są: amerykańska producentka filmowa i dziedziczka Disneya, Abigail Disney, duńsko-irański przedsiębiorca Djaffar Shalchi, amerykański przedsiębiorca i inwestor venture capital, Nick Hanauer oraz austriacka studentka i dziedziczka BASF, Marlene Engelhorn. Młoda multimilionerka z inicjatywy „Tax Me Now” pod pseudonimem Stefanie Bremer krytykuje to, że bogaci w Niemczech bogacą się jeszcze bardziej.

W liście napisano, że świat bardzo ucierpiał w ciągu ostatnich dwóch lat, podczas gdy najbogatsi wzbogacili się i bardzo niewielu z nich płaci odpowiednie podatki

Ponad 2 biliony dol. przychodu? Podatek majątkowy, który zaczyna się od zaledwie 2 procent rocznie dla milionerów i wzrasta do 5 procent rocznie dla miliarderów, może przynieść na całym świecie 2,52 biliona dolarów rocznie. Umożliwiłoby to znaczne postępy w ograniczaniu ubóstwa, sprawiedliwą dystrybucję szczepionek Covid-19 i ogólną opiekę zdrowotną.

Poniższe badanie Oxfam pokazuje, jak najbogatsi powiększyli swoje majątki w czasie pandemii koronawirusa.

Pandemia pogłębia nierówności — Oxfam: rekordowa stopa ubóstwa w Niemczech

Pandemia koronawirusa podsyca nierówności społeczne na całym świecie. Według Oxfam najbogatsi prawie podwoili swój majątek, a 160 milionów ludzi więcej żyje w ubóstwie.

Według Oxfam wskaźnik ubóstwa w Niemczech osiągnął nowy wysoki poziom. Podczas pandemii koronawirusowej nierówności społeczne jeszcze bardziej wzrosły. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez organizację Oxfam. Według niej, dziesięciu najbogatszych ludzi na świecie mniej więcej podwoiło swój majątek w okresie od marca 2020 r. do listopada 2021 r., podczas gdy dodatkowo ponad 160 milionów ludzi popadło w ubóstwo, powiększając liczbę 3,2 mld ludzi żyjących już w biedzie.

Jak dalej donosił Oxfam, wszyscy miliarderzy na całym świecie zwiększyli w okresie pandemii swoje bogactwo bardziej niż przez ubiegłe 14 lat przed pandemią.

Oxfam: Przepaść między bogatymi a biednymi wciąż się powiększa podczas pandemii. Podczas gdy światowe bogactwo wzrosło o 1 procent w latach 2019‑2021, najbogatsze 0,001 procent – około 55 000 osób – powiększyło swój majątek o 14 procent. W ten sposób przepaść między najbogatszymi a resztą ludzkości dramatycznie się poszerzyła. W Niemczech wzrasta również bardzo silna koncentracja aktywów.

Dziesięciu najbogatszych zwiększa bogactwo o 78 procent. Dziesięciu najbogatszych ludzi od początku pandemii powiększyło swój majątek z równowartości ok. 125 mld euro do ok. 223 mld euro, a więc o ok. 78 proc. Zysk ten odpowiada w przybliżeniu łącznemu bogactwu najbiedniejszych 40 proc., czyli 33 mln Niemców. Stopa ubóstwa w Niemczech osiągnęła w międzyczasie wysoki poziom około 16 procent i obejmuje ponad 13 milionów ludzi.

160 milionów dodatkowych ubogich. Według badań bogactwo na całym świecie osiągnęło nowy poziom. Ale nierówność nie zmalała. Wręcz przeciwnie – może wzrosnąć wraz z postępem pandemii. Przed pandemią około 3,2 miliarda ludzi na całym świecie żyło w ubóstwie. Obecnie jest ich o ponad 160 milionów więcej.

Według informacji najbiedniejszych 20 proc. odnotowało największy spadek dochodów. Choć gospodarki krajów bogatych ożyły, to nie dotyczyło to krajów biednych.

Kobiety są szczególnie mocno dotknięte: Według badania ponad 100 krajów ograniczyło wydatki socjalne w czasie kryzysu, a co najmniej 73 krajom grożą dalsze oszczędności związane ze spłatą pożyczek Covid-19 z MFW. Zwłaszcza kobiety pozostają w tyle, których zatrudniano o 13 milionów mniej niż dwa lata temu. Jednocześnie znacznie wzrosła ilość nieodpłatnej pracy kobiet i dziewcząt, które np. opiekują się rodziną.

Oxfam: wprowadzić więcej podatków majątkowych.Dlatego Oxfam wzywa rządy na całym świecie do większego opodatkowania korporacji i superbogatych oraz wykorzystania uzyskanych dochodów na podstawowe usługi socjalne. Gospodarka musi być ukierunkowana na dobro wspólne.

Z APELU TAXMENOW.EU

Jesteśmy bogaci i opowiadamy się za wyższym opodatkowaniem bogactwa. (...) Wzywamy do reform w pięciu obszarach: (1) Przywrócenie podatku majątkowego dla aktywów o wartości milionów i miliardów; (2) Ograniczenie wyjątków dla majątku przedsiębiorstw i innych szczególnych przepisów dotyczących podatku od spadków i darowizn; (3) Progresywne stawki podatkowe zamiast zryczałtowanej stawki podatku od zysków kapitałowych; (4) Podatek majątkowy od aktywów w milionach i miliardach, jeśli zadania rządowe nie mogą być sfinansowane z powodu hamulca zadłużenia; (5) Surowsze przepisy przeciwko unikaniu opodatkowania i uchylaniu się od opodatkowania oraz lepsze zasoby dla organów podatkowych.

ZDF Online, 17-19.01.2022

Poprzednia strona Następna strona