Czasopismo

Obchodzenie Pamiątki

Dla pożytku naszych czytelników z najodleglejszych krańców ziemi podajemy, że czas obchodzenia Pamiątki Wieczerzy w tym roku przypada w piątek wieczorem, 22 kwietnia [1910]* po godzinie osiemnastej, która wyznacza początek 14 dnia miesiąca Nisan, według rachuby żydowskiej. W ten wieczór przypada rocznica wydarzeń nocy, kiedy to nasz Pan został zdradzony. Następujący po niej dzień odpowiada dacie ukrzyżowania, zaś w niedzielę 24 kwietnia, począwszy od godz. 18:00 poprzedzającego dnia przypada pierwszy dzień żydowskiego tygodnia paschalnego [1910].**

Odsyłamy naszych czytelników do szóstego tomu Wykładów Pisma Świętego*** do rozdziału XI zatytułowanego “Pascha Nowego Stworzenia”. Staraliśmy się tam szczegółowo rozważyć ten temat. Mamy nadzieję, że wszyscy mili Bogu ludzie, którzy pokładają ufność w zasłudze drogocennej krwi Chrystusa ku usprawiedliwieniu, będą obchodzili tę Pamiątkę wielkiej ofiary naszego Pana. Nie zapominajmy także, że upamiętniamy w ten sposób również poświęcenie aż do śmierci wszystkich członków Ciała Chrystusowego. “Jeśli cierpimy, z nim też królować będziemy.” “Jeśliśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy.” “Ten kielich jest nowy testament we krwi mojej.” “Pijcie z tego wszyscy.” “Kielich, który ja piję” – 2 Tym. 2:11-12; Łuk. 22:20; 1 Kor. 11:25; Mat. 26:27; Mar. 10:38; Mat. 20:22.

The Watch Tower, 15 lutego 1910, R-4571

* W roku 2010 Pamiątka przypada w niedzielę, 28 marca.
** Tydzień Paschalny 2010 zaczyna się 30 marca.
*** W przygotowaniu nowe wydanie nakł. wyd. “Na Straży”.

Poprzednia strona Następna strona