Czasopismo

Nowa propozycja badań beriańskich

(...) Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zaleciliśmy niektórym pielgrzymom, by przeprowadzali wzorcowe badania beriańskie w odwiedzanych miejscach. To jednak nie do końca zaspokoiło oczekiwiania, gdyż pielgrzymów jest niewielu i trochę jak za czasów apostolskich, braciom żal było każdej usługi, tym bardziej, że wzbudzenie odpowiedniego entuzjazmu dla badań beriańskich wymaga co najmniej kilku spotkań.

Obecnie jednak będziemy przygotowywać ramowe lekcje na każdy miesiąc obecnego roku [1905], począwszy od marca. Charakteryzują się one tym, że nie zawierają nauk, ale wyłącznie pytania, odsyłając badającego do Pisma Świętego oraz publikacji Watch Tower. W ten sposób myśli mogą zostać pobudzone, a Prawda wyrażona jaśniej.

Trzydzieści pytań do lekcji w marcu mogłoby wystarczyć na trzydzieści niedziel, ale mając tak wiele dobrego pokarmu, możemy odżywiać się po królewsku i rozważać po kilka pytań na jednym zebraniu. Ile, to będzie zależeć od liczby uczestników, ich umiejętności w zakresie analitycznego badania oraz biegłości prowadzącego. Dobrze byłoby wyznaczyć kilku zdolnych braci do prowadzenia na zmiany, by przekonać się, komu się to najlepiej udaje. Takie osoby znajdą się zapewne wśród wybranych starszych.

Jeśli zgromadzenie jest małe, np. złożone z siedmiu osób, dobrze byłoby przydzielić każdej z nich po jednym pytaniu na następną niedzielę. Mogliby to zrobić np. upoważnieni w głosowaniu starsi. Tydzień powinien wystarczyć na przygotowanie myśli, cytatów z Biblii, miejsc z Watch Tower i tomów, które byłyby pomocne, interesujące i pożyteczne dla wszystkich. Ponieważ wszyscy czytają Watch Tower, można by podzielić numerami – brat A. pyt. 4, siostra H. pyt. 5 itd.

W większych zgromadzeniach, powiedzmy powyżej 25 osób, pytania mogłyby być przydzielane siedmiu, ośmiu najbardziej uzdolnionym członkom zgromadzenia, by przygotowali odpowiedzi. Za każdym razem, po formalnej wypowiedzi osoby wyznaczonej, temat lub pytanie powinny zostać poddane pod ogólną dyskusję.

W ten sposób owe trzydzieści pytań, które poniżej podajemy, powinny nawet największym zgromadzeniom zapewnić wystarczająco obfity pokarm na cały miesiąc pożytecznych badań. Nasze modlitwy będą towarzyszyć tej propozycji, aby jej rezultatem była chwała i cześć dla naszego Pana oraz wzmocnienie i zwycięstwo dla Jego ludu.

Zion’s Watch Tower, 1 marca 1905, R-3517 (fragment)

Poprzednia strona Następna strona