Czasopismo

„Szczerymi będąc w miłości”

[EFEZJ. 4:15]

Dowiadujemy się, że między Badaczami Pisma Świętego występują mieszane uczucia w odniesieniu do niektórych gazet publikujących kazania pastora Russella. Jest oczywiste, że każdy ma prawo preferować takie czasopisma, które wydają mu się najbardziej ekonomiczne, a także odpowiednie z uwagi na ich przydatność do rozpowszechniania prawdy wśród jego czytelników. W tej kwestii należy upatrywać woli Pana i każdy ma absolutną swobodę wyrażania swoich poglądów. Doradzamy jednak, by wszystkie gazety publikujące kazania były traktowane w sposób przyjazny i by bracia przy wyrażaniu swoich poglądów posługiwali się logiką, a nie goryczą, tak by wola Boża stała ponad osobistymi uprzedzeniami – „szczerymi będąc w miłości”.

Zdaniem Stowarzyszenia największą przysługę prawdzie można oddać propagując gazety, które docierają do najszerszej rzeszy zewnętrznych czytelników.

The Watch Tower, 1 sierpnia 1916, R-5931

Poprzednia strona Następna strona