Czasopismo

Debaty

Wydawnictwo „Straż”, Białogard 2017

(504 strony,  format 15 x 21 cm,  oprawa twarda)

DEBATY

Charles Taze Russell

kontra

E. L. Eaton oraz L. S. White

Oryginalność i odmienność poglądów Charlesa Taze’a Russella w stosunku do standardów obowiązujących wśród amerykańskich protestantów doprowadziły z czasem do otwartej, formalnej debaty, w której był on zmuszony publicznie dowieść biblijnej zasadności i słuszności swoich tez.

Pierwsza taka debata miała miejsce w 1903 r. w rodzinnym mieście C.T. Russella, Allegheny, w sali koncertowej Biblioteki Carnegie Hall. Jej przeprowadzenie zaproponował Ephraim L. Eaton, doktor teologii i popularny kaznodzieja. W drugiej debacie z C.T. Russellem zapragnął się zmierzyć Lloyd S. White, słynny na owe czasy polemista i apologetyk konserwatywnych poglądów protestanckich.

Debatę przeprowadzono w 1908 r. w Cincinnati Music Hall – działającej do dzisiaj sali koncertowej posiadającej 3,5 tys. miejsc siedzących. Książka zawiera dosłowny zapis wypowiedzi obydwu dyskutujących stron.


Tezy debaty C.T. Russell – E.L. Eaton 

  1. Pismo Święte uczy wyraźnie, że Boska łaska i moc, pełna i darmowa, dostępna była dla całego rodzaju ludzkiego od chwili upadku w tym celu, żeby wszyscy, jeśli zechcą, mogli być zbawieni; w związku z tym nie będzie żadnej próby po śmierci ani jej potrzeby. 
  2. Pismo Święte jasno uczy, że dusze zmarłych są nieświadome, gdy ich ciała przebywają w grobie. 
  3. Pismo Święte jasno uczy, że wszyscy zbawieni staną się istotami duchowymi i po sądzie powszechnym wstąpią do nieba. 
  4. Pismo Święte uczy wyraźnie, że tylko „święci” tego Wieku Ewangelicznego będą mieć udział w „pierwszym zmartwychwstaniu”; zaś pozostałe ogromne rzesze ludzi będą zbawione w późniejszym zmartwychwstaniu i dzięki niemu. 
  5. Pismo Święte uczy wyraźnie, że drugie przyjście Chrystusa poprzedzi Tysiąclecie i że celem zarówno wtórego przyjścia, jak i Tysiąclecia jest błogosławienie wszystkich narodów ziemi. 
  6. Pismo Święte jasno uczy, że Boską karę za grzech – a właściwie za przestąpienie Boskiego świętego prawa – (...) stanowić będą niesłychanie wielkie i wiecznotrwałe cierpienia.

Tezy debaty C.T. Russell – L.S. White

  1. Pismo Święte wyraźnie naucza, że cała nadzieja na zbawienie dzisiaj zależy od przyjęcia ewangelii Chrystusowej objawionej w Piśmie oraz że takie przyjęcie jest ograniczone do obecnego życia. 
  2. Pismo Święte wyraźnie naucza, że pomiędzy śmiercią a wzbudzeniem w czasie wtórego przyjścia Chrystusa umarli znajdują się w stanie nieświadomości.
  3. Pismo Święte wyraźnie naucza, że kara dla (ostatecznie niedających się naprawić) grzeszników polegać będzie na świadomym, bolesnym cierpieniu, trwającym wiecznie.
  4. Pismo Święte jasno uczy, że pierwsze zmartwychwstanie będzie miało miejsce przy wtórym przyjściu Chrystusa i tylko święci obecnego Wieku Ewangelii będą mieli w nim udział, ale przy wzbudzeniu niesprawiedliwych (Dzieje Ap. 24:15) olbrzymia część z nich zostanie zbawiona.
  5. Pismo Święte jasno naucza, że zanurzenie wierzącego pokutnika w wodzie „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” ma na celu odpuszczenie grzechów.
  6. Pismo Święte wyraźnie naucza, że wtóre przyjście Chrystusa nastąpi przed Wiekiem Tysiąclecia oraz że celem wtórego przyjścia, jak i Tysiąclecia jest błogosławienie wszystkich narodów ziemi.