Czasopismo

Kalendarz biblijny 2012/2013

Początek serii kalendarzy

„PODRÓŻE Z BIBLIĄ”

Wydawnictwo „Straż”, Białogard 2012

Kalendarz to podróż w czasie. Przenosi nas w przyszłość sięgającą kilkunastu miesięcy od czasu, gdy go nabywamy, do momentu, gdy trzeba będzie zaopatrzyć się w nowy. Co robimy ze starymi kalendarzami? Większość z nich trafia do miejsc, gdzie utylizuje się papier. Naszym marzeniem jest jednak, by kalendarz, który przygotowaliśmy, tam się nie znalazł i – kiedy przestanie już spełniać swą użyteczną rolę – stał się pamiątką, rodzajem broszury przypominającej nie tylko o minionym czasie, o datach, które być może zostały w nim zaznaczone, ale także o ważnych zagadnieniach biblijnych. Z tą myślą postanowiliśmy zapoczątkować serię kalendarzy tematycznych.

W tym roku zabieramy Czytelników w podróż po trzynastu zborach greckich. Zaczniemy od tych, od których na lądzie europejskim zaczął swe głoszenie apostoł Paweł: Filippi, Tesalonika, Berea, Korynt. Potem przeniesiemy się do Azji Mniejszej, gdzie leżą dwa inne zbory związane z działalnością apostoła Pawła: Kolossy i Milet. Do tych sześciu dołączymy siedem zborów Azji Mniejszej, które są adresatami listów zanotowanych w początkowych rozdziałach Księgi Objawienia. Pierwszy z nich, a środkowy w naszym kalendarzu, to Efez, który łączy działalność apostołów: Pawła i Jana. Kolejne sześć znamy jedynie z Księgi Objawienia: Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. Tylko sąsiadująca z Kolossami Laodycea wymieniona jest w listach Pawła (Kol. 4:16).

Nasz kalendarz ma trzynaście kart i będzie można z niego korzystać już we wrześniu tego roku. W krajach, w których mieszkamy, kalendarze zmienia się na przełomie grudnia i stycznia, gdyż taką rachubę czasu wymyślił kiedyś rzymski cesarz. W Biblii jednak rok kończy się jesienią, kiedy z pól zbierane są ostatnie plony (2 Mojż. 34:22 – święto zbiorów przy końcu roku). Zaczynamy więc naszą podróż we wrześniu, gdy kończy się jeden biblijny rok, i kończymy we wrześniu, przy końcu następnego.

Zdjęcia starożytnych miejsc opatrzone zostały informacjami geograficzno-historycznymi. Na każdy miesiąc mamy też dla Czytelników refleksję, która wiąże się z przedstawianym przez nas biblijnym miastem.

W kalendarium na kolorowo zaznaczone są święta i wolne dni obowiązujące w Polsce oraz święta i daty kalendarza biblijnego.

kalendarz-2012-13